Miesięczne archiwum: październik 2021

KRZYWDZENIE DZIECI W RODZINIE – artykuł, gorąco polecamy

Dr Grażyna Rymaszewska (psychiatra)

KRZYWDZENIE   DZIECI  W  RODZINIE

Definicja:

Wg D. Gila krzywdzenie dziecka to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa oraz każdy rezultat tego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Rodzaje krzywdzenia

  • Zaniedbywanie potrzeb fizycznych.
  • Zaniedbywanie i krzywdzenie emocjonalne.
  • Przemoc fizyczna.
  • Wykorzystywanie seksualne.

Przedstawiona powyżej definicja odnosi się m.in. do krzywdzenia dzieci w rodzinie.

W rozważaniach nad krzywdzeniem dzieci istotne jest założenie, że odpowiedzialność za ukształtowanie prawidłowej lub krzywdzącej relacji leży zawsze po stronie rodzica.

Czasami może on mieć trudności z zaakceptowaniem i poradzeniem sobie z pewnymi cechami charakteru swojego dziecka, jego wyglądem lub zachowaniem. W takiej sytuacji rodzic powinien jednak szukać dla siebie pomocy, a nie reagować w sposób krzywdzący dziecko i obarczać je odpowiedzialnością za swoje zachowanie.

Niektóre dzieci krzywdzone są przez oboje rodziców. Inne krzywdzi bezpośrednio jeden z rodziców, drugi zaś nie potrafi dziecka ochronić.

Często dziecko doświadcza jednocześnie różnych form zaniedbania i krzywdzenia.

Zaniedbywanie fizycznych potrzeb dziecka niemal zawsze łączy się z zaniedbywaniem jego potrzeb emocjonalnych.

W jednym z badań, w którym krzywdzenie emocjonalne mierzono osobno, występowało ono w 90% przypadków  fizycznego krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Trzeba jednak podkreślić, że niektóre dzieci doświadczają wyłącznie zaniedbania lub krzywdzenia emocjonalnego.

W literaturze przedmiotu można znaleźć opinię, że ten rodzaj krzywdzenia może być nawet bardziej szkodliwy dla rozwoju dziecka niż krzywdzenie fizyczne lub nadużycie seksualne.

Więcej w artykule:

Info – Konferencja 24.09.2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego
Partner / współorganizator VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD

Wkrótce zamieścimy na naszej stronie oraz stronie www.stop-fas.pl nagraną konferencję „Pomoc dzieciom i nastolatkom z FASD oraz ich rodzicom i opiekunom” przeprowadzoną 24.09.21 r. Dodatkowo (wkrótce) film o rozwoju prenatalnym człowieka – i wpływu alkoholu na jego rozwój -opracowany przez prof. Cichorek – Gdański Uniwersytet Medyczny

Partner społeczny – m..in obsługa techniczna konferencji, ale i aktywizacja osób z FASD na rynku pracy – więcej info wkrótce !
Partner merytoryczny projektu realizowanego, w tym: VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD, strony Kampanii STOP FAS www.stop-fas.pl