„W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI.” – projekt który realizujemy!

Miło nam poinformować, iż nasza Fundacja będzie realizowała w dniach 09 sierpnia – 15 grudnia 2021 r. projekt, współfinansowany przez Województwo Pomorskie.

Projekt to kontynuacja różnych działań prowadzonych od 2014 r. w ramach Kampanii STOP FAS przez Fundację „Trzeźwość” z Gdyni oraz Fundację „Wschodzące Słońce” z Gdańska. Jest odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem z FASD zagadnienia oraz elementem całorocznej KAMPANII STOP FAS – Kampanii Społecznej woj. pomorskiego w zakresie przeciwdziałania problemom FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w tym skutkom społecznym.

Projekt składa się z dwóch części.
Część pierwsza to informacyjna/dotycząca profilaktyki w której przedstawimy skutki spożywania alkoholu przez kobiety będące w ciąży. W związku z tym opracujemy przy udziale specjalisty z Zakładu Embriologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jednogodzinny film o wpływie alkoholu na rozwój prenatalny dziecka.
Część druga to praktyczna w której będziemy chcieli podnieść kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem/nastolatkiem z FASD poprzez zapoznanie z metodami opieki i wsparcia rozwoju w domu, szkole/przedszkolu podczas trwającej obecnie pandemii, w tym izolacji społecznej, która może ponownie wystąpić na jesieni. W związku z tym zorganizujemy przy udziale Urzędu Miejskiego w Kwidzynie konferencję online, gdzie cztery specjalistki od FASD w ramach wykładów dydaktycznych omówią zagadnienia by następnie w ramach dwóch webinariów (szkoleń) grupa docelowa będzie mogła pogłębić powyższą wiedzę.
Dodatkowo dla wsparcia i utrwalenia wiedzy, przy udziale specjalistki z Kanady opracujemy broszurę edukacyjną. Będzie ona także dostępna dla osób które z różnych przyczyn nie uczestniczyły w powyższych wydarzeniach oraz dla innych zainteresowanych osób.

ZAPRASZAMY na stronę https://kampaniastopfas.wixsite.com/stopfas – którą będziemy zarządzać. Będzie ona stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, co tym samym pozwoli wesprzeć i zintegrować rodziców mających dziecko/nastolatka z FASD i inne osoby współpracujące na rzecz tychże osób.

UWAGA: VIII Pomorskie Światowe Dni FAS/FASD współorganizowane z Urzędem Miasta Kwidzyn odbędą się w ramach powyższego zadania i już dziś ZAPRASZAMY!! W ramach obchodów: Konferencja (online) 24 września oraz dwa webinaria 28 września – szczegóły wkrótce: prelegenci konferencji, szkoleniowcy na webinariach oraz sposób rejestracji.

Patron merytoryczny stronki Kampanii STOP FAS oraz współrealizator projektu – firma kanadyjska założona i prowadzona przez Małgorzatę Tomanik – specjalistę kanadyjskiego FASD, kttóa jest też członkiem naszej Rady Programowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *