Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

IX Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD

Zapraszamy 20 września w godz. 9:30-14:30 na konferencję w formule online pn. „Rodzic Jako Animator Rozwoju Dziecka z FASD”.

PROGRAM

Prowadzący konferencję oraz panel dyskusyjny mgr inż. arch. Radosław Brumery Kostro.

9:00 – 9:30 Rejestracja, otwarcie platformy 9:30 – 9:45 Powitanie gości przez p. Arseniusza Jerzego Finstera Burmistrza Chojnic.

9:45 – 10:45 mgr Urszula Bogdalska „Zagadnienia diagnozy psychologicznej w kierunku FASD oraz rola rodziców/opiekunów”

10:45-11:00 Przerwa

11:00 – 12:00 dr. n. med. Seweryna Konieczna „Dziecko z FASD w szkole – diagnoza i funkcjonowanie”.

12:00 -12:15 Przerwa

12:15 – 13:15 mgr Małgorzata Tomanik „Kluczowe miejsce rodzica w procesie diagnostyczno – terapeutycznym”.

13:15-13:25 Przerwa

13:25 – 14:25 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz rodzica dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, prowadzącym konferencję panem R. Brumery Kostro.

14:25 – 14:30 Podsumowanie konferencji/zakończenie.


CV prelegentek i prowadzącego.

Prowadzący konferencję oraz uczestnik panelu:

mgr, inż. arch. Radosław Brumery-Kostro – z wykształcenia architekt, od 16 lat ojciec adopcyjny a od 14 ojciec zastępczy czwórki chłopców z przeróżnymi deficytami: wczesno dziecięce PTSD, ADHD, poza bezpieczne style przywiązania, porażenie mózgowe. Działa w obszarze FASD, gdyż wszelkie rozwiązania charakterystyczne dla tej dysfunkcji doskonale się sprawdzają w pracy z dziećmi, nawet bez obciążeń, animator FASD. Uczestnik wielu sympozjów, warsztatów pogłębionych i szkoleń w dziedzinie neurodydaktyki, FASD, zaburzeń więzi i wypalenia zawodowego. Zagorzały zwolennik budowania koalicji rodzicielskich zamiast grup wsparcia, w obecnej formie. Wyznawca poglądu: “Tata jest potrzebny”. Orędownik idei profesjonalizmu rodzicielskiego. W pracy z dziećmi stosuje wizjonerskie dokonania Glenna Domana, łącząc je z metodami neurodydaktycznymi. Stosuje nurt edukacji domowej, jako optymalnej dla dzieci z ograniczeniami ścieżki szkolnego sukcesu. Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny “Wschodzące Słońce”.

Pierwsza prelegentka:

mgr Urszula Bogdalska (psycholog) – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej pracy zawodowej związana z tematyką rodziny i rozwoju dziecka, w szczególności w obszarze pieczy zastępczej. Ma za sobą doświadczenie pracy i diagnozy dzieci od niemowlęctwa, poprzez wiek przedszkolny aż do adolescencji z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego. Były pracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Publicznego Gimnazjum. Pracowała również w Publicznym Przedszkolu, a także krótko jako asystent rodziny z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej. Prowadziła cykl warsztatów umiejętności społecznych dla dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej. Aktualnie związana z Interwencyjnym Ośrodkiem Preadopcyjnym i Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym FASada w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą i wspomaganiem rozwoju dzieci i pracą z rodziną. Brała udział w szkoleniu z systemowej terapii rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapeutycznym rekomendowanym przez PTP oraz w konferencjach nt. FASD. Odbyła szkolenia dodatkowe dot. FASD. Prywatnie – żona i mama dwóch synów.

Druga prelegentka:

dr n. med . Seweryna Konieczna – neurolog dziecięcy, historyk medycyny, mgr filologii polskiej. Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku i studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje w Klinice Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytet u Medycznego. Od wielu lat jest konsultantem poradni psychologiczno – pedagogicznych nr 3 w Gdańsku, oraz diagnostą FASD.

Trzecia prelegentka:

mgr Małgorzata Tomanik – doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka prywatnej praktyki konsultacyjnej „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami i rodzinami dzieci/młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. Przeprowadziła liczne szkolenia/warsztaty/wykłady dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy transinterdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. W latach 2013 – 2019 współpracowała ściśle z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (min. współautorka polskich standardów diagnostycznych FASD). Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”.

Publikacje: Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11; Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26

W czasie konferencji przedstawimy dobre praktyki współpracy z Rodziną stosowane w Polsce i Kanadzie. Pani dr n.med. Seweryna Konieczna przybliży proces diagnostyczny dzieci i adolescentów z perspektywy medycznej oraz funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, natomiast p. Urszula Bogdalska – psycholog omówi znaczenie rodzica w procesie diagnostyczno-terapeutycznym perspektywę psychologiczną. Potem p. Małgorzata Tomanik przedstawi model kanadyjski uznany przez WHO jako wzorcowy w odniesieniu do zastosowania unikalnej współpracy z rodzinami oraz innymi osobami wspierającymi dziecka/adolescenta z zaburzeniami neurorozwojowymi. Na zakończenie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów oraz prowadzącego konferencję p. Radosławem Kostro – Rodzicem adopcyjnym i zastępczym czwórki chłopców.

Rejestracja mailowa na adres: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, instytucję, zawód lub info, że jest się rodzicem/opiekunem oraz adres mailowy na który zostanie wysłany w dniach 17-19 września link na platformę zoom.

Konferencja organizowana w ramach realizacji zadania publicznego „W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI.” współfinansowana ze środków otrzymanych przez Województwo Pomorskie.

Skip to content