Nasi specjaliści:

dr Marcin Szulc, prof. UG – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki patologii społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu adolescencji. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011 nagrodzony statuetką im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Redaktor prowadzący w kwartalniku naukowym MISCELLANEA  ANTHROPOLOGICA  ETSOCIOLOGICA. Od wiosny 2016 roku ściśle współpracuje z naszą fundacją i jako ceniony specjalista pełni funkcję doradcy merytorycznego w w/w obszarach oraz przeprowadza liczne szkolenia/zajęcia dla różnych instytucji (m.in: oświatowych, NGO, itd). Prywatnie: żonaty, ojciec Marty i Jasia oraz gitarzysta w zespole rockowym Tune 4 Tune]. Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”.

Ilona i Marek Kaczeńscy – w naszej fundacji od kilku lat zajmują się problematyką małżeństw i związków oraz wsparciem rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Działalność ich sięga nie tylko w naszym województwie. Proszeni byli (niestety pandemia ograniczyła wyjazdy) przez różne organizacje, także kościelne by przeprowadzali różnego rodzaju zajęcia, warsztaty – obecnie w formie online. Na jesieni (wrzesień- październik) z ich strony pojawi się nowa oferta dla małżeństw, związków, ale i dla rodziców – by mogli lepiej zająć się swoimi pociechami, w szczególności, gdy one są już nastolatkami.

mgr Ilona Kaczeńska – Pedagog , dyplomowany trener i coach, pracownik chrześcijańskich placówek oświatowych Montessori. lic. Marek Kaczeński – licencjat z Nauk o Rodzinie, mediator w sprawach rodzinnych, nieletnich i oświatowych, kurator. Obecnie poszerza kompetencje w zakresie terapii uzależnień. Marek od stycznia 2021 r. jako pomysłodawca jest odpowiedzialny za projekt „Latarnia w ciemności” – czyli pomoc dzieciom w Pakistanie (więcej w zakładce: „Latarnia w ciemności”). Członek Rady Programowej Fundacji „Wschodzące Słońce”

mgr Małgorzata Tomanik – doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka prywatnej praktyki konsultacyjnej „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami i rodzinami dzieci/młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. Przeprowadziła liczne szkolenia/warsztaty/wykłady dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy trans-interdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”.

Publikacje:

  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11
  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26

mgr Robert Wszelaki – absolwent Akademii Wychowania Fizycznej w Gdańsku (obecnie AWFiS), o specjalności trenerskiej, następnie studia podyplomowe „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (w tym seniorów pow. 70 r.ż.), m.in w latach 2015-2017 trener przygotowania fizycznego, personalnego oraz zajęć grupowych w KS GEDANIA 1922. Na co dzień trener personalny kulturystyki, dietetyk – diety także dla osób min niepełnosprawnych, matek karmiących piersią swoje maluchy –  m.in pracował dla jednej z większych sieci gabinetów dietetycznych w Polsce: FITDIETETYKA. Uczestnik wielu dodatkowych szkoleń, kursów – wgląd w dokumenty na życzenie.

mgr Natalia Panek- Kilanowska– pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dzieci. Absolwentka licznych studiów podyplomowych wzbogacających warsztat pracy oraz szkoleń m. in. „Metoda Dobrego Startu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Trener Metody Ortograffiti w pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dysgrafii, Terapeuta ukierunkowany na pracę z dzieckiem z  ADHD, oraz z dziećmi i młodzieżą z FASD, Trener Szkoły dla Rodziców i wychowawców, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

„Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nabyłam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jako wychowawca i  pedagog, terapeuta pedagogiczny. Od kilku lat czynny nauczyciel, terapeuta WWR i terapii pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół oraz  diagnosta w Fundacji Wschodzące Słońce w Gdańsku. Wspieram rodziców, nauczycieli w procesie edukacji dzieci, jak również w wyborze jak najlepszych metod wychowawczych. Moja praca jest moją pasją, daje mi spełnienie zawodowe i zaspakaja moje ambicje,  moje dzieci i mąż są motywacją w tym zaskakującym nas życiu, bez bliskich trudno jest cokolwiek budować i robić. Uwielbiam czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, zwiedzać zakamarki naszej pięknej Polski. https://mobilnaterapeutka.pl/ – oficjalna strona naszej specjalistki”.

mgr Tomasz Stepnowski – psycholog, absolwent SWPS (aktualnie Uniwersytet SWPS) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, terapeuta w podejściu TSR.  Diagnosta dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Rodzinach Zastępczych. Współpracuje z Fundacją Kultury BOR-EK i Stowarzyszeniem Nasze Siedlce. Wieloletni dyżurny i konsultant Gdańskiego Telefonu Zaufania. Tworzy i prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.   Interesuje się wpływem pamięci autobiograficznej na procesy decyzyjne.  Prywatnie miłośnik fotografii krajobrazowej i jazzu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *