Nasi specjaliści:

dr Szulc Marcin

dr Marcin Szulc, prof. UG – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki patologii społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu adolescencji. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011 nagrodzony statuetką im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Redaktor prowadzący w kwartalniku naukowym MISCELLANEA  ANTHROPOLOGICA  ETSOCIOLOGICA. Od wiosny 2016 roku ściśle współpracuje z naszą fundacją i jako ceniony specjalista pełni funkcję doradcy merytorycznego w w/w obszarach oraz przeprowadza liczne szkolenia/zajęcia dla różnych instytucji (m.in: oświatowych, NGO, itd). Prywatnie: żonaty, ojciec Marty i Jasia oraz gitarzysta w zespole rockowym Tune 4 Tune.

 

mgr Małgorzata Tomanik kanadyjski specjalista od FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) – od ponad 20 lat jest mieszkanką Kanady. Od ponad 10 lat zajmuje się problematyką FASD, jest m.in. trenerem FASD, a dodatkowo od ponad 4 lat prowadzi prywatną praktykę konsultacyjną pod nazwą „Parenting Paradigm” (www.parentingparadigm.ca) dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i psychologicznymi włącznie z FASD oraz dla ich zespołów terapeutyczno-edukacyjno-opiekuńczych.  Praktyka prywatna jest oficjalnie zarejestrowana w urzędzie podatkowy w Brytyjskiej Kolumbii, jak również w Unii Europejskiej. Związana jest także zawodowo z programem zajmującym się robieniem badań przesiewowych dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat, które mieszkają w rodzinach zastępczych. W latach 2013 – 2016 przebywała parokrotnie w Polsce na zaproszenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Od czerwca 2015 r. rozpoczęła ścisłą współpracę z naszą fundacją, a od jesieni 2017 r.  przyjeżdża do Polski na jej zaproszenie. Z jej pobytu w kraju korzysta wiele instytucji dla których przeprowadza różnego rodzaju zajęcia/warsztaty. Prywatnie szczęśliwa żona oraz matka – syn Roman jest studentem na jednej z kanadyjskich uczelni. Kolumna „FASD – jako zaburzenie rozwojowe” tworzona jest przy współpracy z Małgorzatą Tomanik.

 

 

mgr Natalia Panek- Kilanowska– pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dzieci. Absolwentka licznych studiów podyplomowych wzbogacających warsztat pracy oraz szkoleń m. in. „Metoda Dobrego Startu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Trener Metody Ortograffiti w pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dysgrafii, Terapeuta ukierunkowany na pracę z dzieckiem z  ADHD, oraz z dziećmi i młodzieżą z FASD, Trener Szkoły dla Rodziców i wychowawców, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nabyłam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jako wychowawca i  pedagog, terapeuta pedagogiczny. Od kilku lat czynny nauczyciel, terapeuta WWR i terapii pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół oraz  diagnosta w Fundacji Wschodzące Słońce w Gdańsku. Wspieram rodziców, nauczycieli w procesie edukacji dzieci, jak również w wyborze jak najlepszych metod wychowawczych.

Moja praca jest moją pasją, daje mi spełnienie zawodowe i zaspakaja moje ambicje,  moje dzieci i mąż są motywacją w tym zaskakującym nas życiu, bez bliskich trudno jest cokolwiek budować i robić. Uwielbiam czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, zwiedzać zakamarki naszej pięknej Polski. https://mobilnyterapeuta.wordpress.com/ – oficjalna strona naszej specjalistki.

 

mgr Anna Blokus-Szkodzińska – wykładowca akademicki, mgr pedagogiki specjalnej; dyrektor placówki edukacyjno – wychowawczej „Centrum Twórczego Rozwoju i Zabawy Wesoły Miś”, edukator FASD, edukator w aspekcie kompetencji relacyjnych. Dzieli się pasją życia i fascynacją pracy z ludźmi w obszarze kompetencji interpersonalnych.

 

 

tomek-na-zajeciach

mgr Tomasz Stepnowski – psycholog, absolwent SWPS (aktualnie Uniwersytet SWPS) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, terapeuta w podejściu TSR.  Diagnosta dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Rodzinach Zastępczych. Współpracuje z Fundacją Kultury BOR-EK i Stowarzyszeniem Nasze Siedlce. Wieloletni dyżurny i konsultant Gdańskiego Telefonu Zaufania. Tworzy i prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.   Interesuje się wpływem pamięci autobiograficznej na procesy decyzyjne.  Prywatnie miłośnik fotografii krajobrazowej i jazzu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *