Nasi specjaliści:

dr Marcin Szulc, prof. UG – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki patologii społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu adolescencji. Prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem wielu publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011 nagrodzony statuetką im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Redaktor prowadzący w kwartalniku naukowym MISCELLANEA  ANTHROPOLOGICA  ETSOCIOLOGICA. Od wiosny 2016 roku ściśle współpracuje z naszą fundacją i jako ceniony specjalista pełni funkcję doradcy merytorycznego w w/w obszarach oraz przeprowadza liczne szkolenia/zajęcia dla różnych instytucji (m.in: oświatowych, NGO, itd). Prywatnie: żonaty, ojciec Marty i Jasia oraz gitarzysta w zespole rockowym Tune 4 Tune.

 

mgr Małgorzata Tomanik kanadyjski specjalista od FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) – z wykształcenia PEDAGOG (studia ukończone w Polsce), obecnie studia doktoranckie na wydziale psychologii i neuroscience na Uniwersytecie w Maastricht (Holandia/Niderlandy). Od prawie 30 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie, gdzie ukończyła kurs w zakresie Nauczania Dorosłych na Uniwersytecie w Wiktorii, Brytyjska Kolumbia (Kanada). Następnie uzyskała certyfikat w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne a upośledzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, modyfikacja zaburzeń w zachowaniach, trauma wczesnodziecięca, współczesne metody współpracy z rodziną, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin oraz ukończone intensywne, wielowarstwowe szkolenie w zakresie FASD przeprowadzone przez Ministerstwo Do Spraw Rozwoju Dzieci i Rodziny w Brytyjskiej Kolumbii w latach 2007 – 2009.

P. Małgorzata od 2007 pracuje jako FASD Key Worker (Pracownik Kluczowy), a od 2013 prowadzi prywatną praktykę konsultacyjną pod nazwą Parenting Paradigm (www.parentingparadigm.ca): praktyka prywatna oficjalnie zarejestrowana w urzędzie podatkowym w Brytyjskiej Kolumbii (Kanada). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami dzieci i młodzieży z FASD, wspieraniu i koordynowaniu zespołów pracujących z rodzinami i opiekunami oraz w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla gron pedagogicznych, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych.  Dodatkowo prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach z zakresu FASD (Kanada, Polska).

Publikacje:

  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11
  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26

Od 2013 roku p. Tomanik prowadzi współpracę z polskimi środowiskami zajmującymi się budowaniem systemu opieki dla dzieci i młodzieży z FASD oraz ich rodzin. Wykonała wiele szkoleń, konsultacji m.in dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z Gdańska. Prywatnie szczęśliwa żona oraz matka – syn Roman ukończył studia na jednej z kanadyjskich uczelni. Kolumna „FASD – jako zaburzenie rozwojowe” tworzona jest przy współpracy z Małgorzatą Tomanik.

 

mgr Robert Wszelaki – absolwent Akademii Wychowania Fizycznej w Gdańsku (obecnie AWFiS), o specjalności trenerskiej, następnie studia podyplomowe „Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (w tym seniorów pow. 70 r.ż.), m.in w latach 2015-2017 trener przygotowania fizycznego, personalnego oraz zajęć grupowych w KS GEDANIA 1922. Na co dzień trener personalny kulturystyki, dietetyk – diety także dla osób min niepełnosprawnych, matek karmiących piersią swoje maluchy –  m.in pracował dla jednej z większych sieci gabinetów dietetycznych w Polsce: FITDIETETYKA. Uczestnik wielu dodatkowych szkoleń, kursów – wgląd w dokumenty na życzenie.

 

mgr Natalia Panek- Kilanowska– pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dzieci. Absolwentka licznych studiów podyplomowych wzbogacających warsztat pracy oraz szkoleń m. in. „Metoda Dobrego Startu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Trener Metody Ortograffiti w pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dysgrafii, Terapeuta ukierunkowany na pracę z dzieckiem z  ADHD, oraz z dziećmi i młodzieżą z FASD, Trener Szkoły dla Rodziców i wychowawców, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nabyłam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jako wychowawca i  pedagog, terapeuta pedagogiczny. Od kilku lat czynny nauczyciel, terapeuta WWR i terapii pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół oraz  diagnosta w Fundacji Wschodzące Słońce w Gdańsku. Wspieram rodziców, nauczycieli w procesie edukacji dzieci, jak również w wyborze jak najlepszych metod wychowawczych.

Moja praca jest moją pasją, daje mi spełnienie zawodowe i zaspakaja moje ambicje,  moje dzieci i mąż są motywacją w tym zaskakującym nas życiu, bez bliskich trudno jest cokolwiek budować i robić. Uwielbiam czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, zwiedzać zakamarki naszej pięknej Polski. https://mobilnaterapeutka.pl/ – oficjalna strona naszej specjalistki.

 

mgr Anna Blokus-Szkodzińska – pedagog, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego i Ateneum – Szkoły Wyższej, założyciel i dyrektor placówki edukacyjno – wychowawczej „Centrum Twórczego Rozwoju i Zabawy Wesoły Miś”, edukator FASD. Twórca i organizator szkoleń i warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym. Twórca szkoleń i konferencji w obszarze komunikacji interpersonalnej dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dzieli się pasją życia i pozytywnym nastawieniem do człowieka.

 

 

 

mgr Tomasz Stepnowski – psycholog, absolwent SWPS (aktualnie Uniwersytet SWPS) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, terapeuta w podejściu TSR.  Diagnosta dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym i Rodzinach Zastępczych. Współpracuje z Fundacją Kultury BOR-EK i Stowarzyszeniem Nasze Siedlce. Wieloletni dyżurny i konsultant Gdańskiego Telefonu Zaufania. Tworzy i prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.   Interesuje się wpływem pamięci autobiograficznej na procesy decyzyjne.  Prywatnie miłośnik fotografii krajobrazowej i jazzu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *