Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

Nasi specjaliści i ich oferta:

dr Marcin Szulc — profesor Uniwersytetu Gdańskiego

dr Marcin Szulcprofesor Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011 nagrodzony statuetką im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ambasador Kampanii Białej Wstążki, wyróżniony statuetką za wkład w promowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uhonorowany tytułem Przyjaciela ZSO nr 2 w Gdańsku. Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG oraz Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”.  Koordynator Zespołu Psychologów ds. Kształcenia Nauczycieli na UG. Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA  

W ramach współpracy oferujemy  dla placówek oświatowych, różnego rodzaju instytucji publicznych i niepublicznych szkolenia z profilaktyki różnego rodzaju uzależnień , m.in z narkotyków syntetycznych (tzw. dopalaczy), marihuany, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia), przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej oraz wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci. W celu omówienia tematyki oraz ceny, prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistą: tel.: 604 914 540; e-mail: marcin.szulc@ug.edu.plmgr Małgorzata Tomanik

mgr Małgorzata Tomanik – doktorantka na uczelni w Holandii, polka zamieszkała w Kanadzie. Od 15 lat zajmuje się problematyką FASD, założycielka prywatnej praktyki konsultacyjnej „Parenting Paradigm” oraz pracownik kluczowy (Key Worker FASD). Współpracuje z opiekunami i rodzinami dzieci/młodzieży z FASD, ich zespołami opiekuńczo-terapeutycznymi, oraz placówkami edukacyjnymi. Przeprowadziła liczne szkolenia/warsztaty/wykłady dla pracowników służby zdrowia, pedagogów, psychologów, terapeutów, policjantów oraz funkcjonariuszy służb więziennych w Kanadzie. Od 2013 r. współpracuje aktywnie z polskimi środowiskami zajmującymi się problematyką FASD, promuje wprowadzenie zintegrowanego, kompleksowego systemu opieki opartego na koncepcji pracy trans-interdyscyplinarnej według modelu amerykańsko-kanadyjskiego. Członek Rady Programowej Fundacji dla Dziecka i Rodziny “Wschodzące Słońce”.

Publikacje:

  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.1. Remedium 2017, nr 5, s. 10-11
  • Tomanik, M. FASD w Kolumbii Brytyjskiej, cz.2. Remedium 2017, nr 6, s. 24-26

W ramach współpracy z Gosią oferujemy: szkolenia/warsztaty dla dziecka z FASD oraz jego rodziców/opiekunów a także dla pracowników oświaty, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych, służb więziennych itd., natomiast dla młodzieży warsztaty z profilaktyki, przeciwdziałaniu FASD. Dodatkowo proponujemy w ramach indywidualnych spotkań online – plany pomocowe dla rodziców, pracowników oświaty – by wspierać dziecko/dzieci w ich rozwoju. W każdej chwili można kontaktować się z nami. Niektóre szkolenia prowadzone przez p. Tomanik w ramach naszej Fundacji, ogłaszane są z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, gdzie podawany jest termin, miejsce oraz cena. 


mgr Robert Wszelaki

mgr Robert Wszelaki – absolwent Akademii Wychowania Fizycznej w Gdańsku (obecnie AWFiS), o specjalności trenerskiej, następnie studia podyplomowe “Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie”. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi (w tym seniorów pow. 70 r.ż.), m.in w latach 2015-2017 trener przygotowania fizycznego, personalnego oraz zajęć grupowych w KS GEDANIA 1922. Na co dzień trener personalny kulturystyki, dietetyk – diety także dla osób min niepełnosprawnych, matek karmiących piersią swoje maluchy –  m.in pracował dla jednej z większych sieci gabinetów dietetycznych w Polsce: FITDIETETYKA. Uczestnik wielu dodatkowych szkoleń, kursów – wgląd w dokumenty na życzenie.


mgr Natalia Panek-Kilanowska

mgr Natalia Panek- Kilanowska– pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Wczesnego Wspomagania i Rozwoju Dzieci. Absolwentka licznych studiów podyplomowych wzbogacających warsztat pracy oraz szkoleń m. in. „Metoda Dobrego Startu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, Trener Metody Ortograffiti w pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dysgrafii, Terapeuta ukierunkowany na pracę z dzieckiem z  ADHD, oraz z dziećmi i młodzieżą z FASD, Trener Szkoły dla Rodziców i wychowawców, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS SST.

“Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nabyłam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jako wychowawca i  pedagog, terapeuta pedagogiczny. Od kilku lat czynny nauczyciel, terapeuta WWR i terapii pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół oraz  diagnosta w Fundacji Wschodzące Słońce w Gdańsku. Wspieram rodziców, nauczycieli w procesie edukacji dzieci, jak również w wyborze jak najlepszych metod wychowawczych. Moja praca jest moją pasją, daje mi spełnienie zawodowe i zaspakaja moje ambicje,  moje dzieci i mąż są motywacją w tym zaskakującym nas życiu, bez bliskich trudno jest cokolwiek budować i robić. Uwielbiam czytać książki, biegać, jeździć na rowerze, zwiedzać zakamarki naszej pięknej Polski. https://mobilnaterapeutka.pl/ – oficjalna strona naszej specjalistki”.

Zachęcamy osoby prywatne (rodziców, opiekunów prawnych) – min. z FASD lub innym zaburzeniem rozwojowym, placówki oświatowe oraz inne zainteresowane instytucje do podjęcia współpracy i skorzystania z poradnictwa i zajęć terapeutycznych dla swoich pociech. W ramach współpracy oferujemy szereg zajęć wspierających rozwój dziecka już od 3 roku życia. Zajęcia odbywają się na terenie Gdańska i okolic. Istniej możliwość dojazdu do domu lub placówki w celu pracy z dzieckiem.

Kontakt bezpośrednio z terapeutą: tel.: 538-192-036 

Na stronie www.mobilnaterapeutka.pl (lub na facebook-u) znajdą Państwo więcej informacji o działalności gabinetu terapeutycznego. Poniżej zamieszczamy ogólną ofertę Natalii:

facebook: https://www.facebook.com/Mobilnaterapeutka-109315580517538/


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content