OFERUJEMY

dr Marcin Szulc prof. Uniwersytetu Gdańskiego – w ramach współpracy oferujemy  dla placówek oświatowych, różnego rodzaju instytucji publicznych i niepublicznych szkolenia z profilaktyki różnego rodzaju uzależnień , m.in z narkotyków syntetycznych (tzw. dopalaczy), marihuany, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia), przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci. W celu omówienia tematyki oraz ceny, prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistą: marcin.szulc@ug.edu.pl  lub telefonicznie: 604 914 540

mgr Małgorzata Tomanik KEY WORKER FASD,specjalista kanadyjski od Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) –  szkolenia/warsztaty dla dziecka z FASD oraz jego rodziców/opiekunów a także dla pracowników oświaty, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych itd. Natomiast dla młodzieży warsztaty z profilaktyki, przeciwdziałaniu FASD. Szkolenia prowadzone przez p. Tomanik w ramach naszej Fundacji, ogłaszane są z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, gdzie podawany jest termin, miejsce oraz cena.

 mgr Natalia Panek- Kilanowska – zachęcamy osoby prywatne (rodziców, opiekunów prawnych), placówki oświatowe oraz inne zainteresowane instytucje do podjęcia współpracy i skorzystania z poradnictwa i zajęć terapeutycznych dla swoich pociech. W ramach współpracy oferujemy szereg zajęć wspierających rozwój dziecka już od 3 roku życia. Zajęcia odbywają się na terenie Gdańska i okolic. Istniej możliwość dojazdu do domu lub placówki w celu pracy z dzieckiem.

Kontakt bezpośrednio z terapeutą: tel.: 538-192-036 / email: mobilnyterapeuta@wp.pl/

facebook: https://www.facebook.com/Mobilny-Terapeuta-109315580517538/

Zapraszamy również na stronę bloga: mobilny terapeuta.wordpress.com

Oferta zajęć wraz z cennikiem:

Oferta: Cena:
Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Spotkania z rodzicami, mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej

70 zł/ 60 minut
Diagnoza dzieci przedszkolnych       

Diagnoza, obserwacja dziecka przedszkolnego w placówce tj. przedszkolu oraz podczas zajęć indywidualnych. Wywiad z rodzicami. Opis zaobserwowanych zachowań, oraz ukierunkowanie do dalszej pracy z dzieckiem.

 

200 zł/ 2 spotkania
Diagnoza pedagogiczna         

Diagnoza funkcji i procesów poznawczych dziecka, poziomu czytania, pisania wykonana na podstawie testów zgodnie z wiekiem dziecka. Obserwacja dziecka podczas zajęć indywidualnych, rozmowa z rodzicem.

120 zł/ 2 spotkania
Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza sprawdzająca dojrzałość dziecka w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej. Ocena gotowości szkolnej w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym.

Obserwacja dziecka i wywiad z rodzicami. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem.

200 zł/ 2 spotkania
Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia polegają na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych.

80 zł/ 60 minut

40 zł/ 30 minut

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne mające na celu czyli oddziaływanie na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się. Pomoc w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii .

Częstotliwość spotkań jest dostosowana do indywidualnych  możliwości dziecka i jego potrzeb.

60 zł/45 minut

50 zł/ 30 minut

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

(możliwa praca w grupie dzieci maksymalnie 3 osoby)

Zajęcia wspierające rozwój dziecka, rozwijanie funkcji wzrokowych, językowych, motorycznych oraz percepcyjnych, istotnych w procesie edukacji.

50 zł/ 45 minut
Metoda Dobrego Startu

(praca w grupie maksymalnie 10 osób)

Zajęcia wspierające rozwój dzieci przedszkolnych, których założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, percepcyjnych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.

60 zł/ 45 minut
Zajęcia wyrównawcze, prace domowe

Zajęcia mające na celu wyrównanie braków w wiadomościach ucznia w szkole. Skierowane dla uczniów klas 1-3.

50 zł/45 minut

 

mgr Anna Blokus – Szkodzińska, pedagog, oligofrenopedagog – zapraszamy i zachęcamy rodziców, opiekunów prawnych, placówki oświatowe do skorzystania z poniżej oferty.  W celu omówienia tematyki oraz ceny, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny ze specjalistą: 795 566 762

 1. Komunikacja interpersonalna a budowanie relacji.
 2. „Razem szukamy granic” – praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi.
 3. „Podróż w głąb niezwykłych umysłów”– możliwości i ograniczenia. Dziecko z Zespołem Aspergera.
 4. „Uczeń w Twoich rękach”– oceniam i jestem oceniany.
 5. „My i oni” – efektywna współpraca z rodzicami.
 6. Zarządzanie emocjami – Warsztat inteligencji emocjonalnej.
 7. „Inny nie znaczy gorszy”- syndrom FASD.
 8. „Miłość potrzebuje stanowczości, czyli pedagogiczne NIE”.
 9. „Nauczyciel w roli, rola nauczyciela” – teatralne techniki radzenia sobie ze stresem.
 10. Dobrostan nauczyciela determinantem kompetencji interakcyjnych.
 11. Kompetencje relacyjne, a możliwości interpersonalne w przestrzeni edukacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *