O Fundacji:

Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” została powołana aktem notarialnym dnia 8 listopada 2011 r. przez Małgorzatę i Sławomira Słowik oraz Mariusza Ruszkowskiego.

Dnia 16 grudnia 2011 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405669.

Celem Fundacji jest służba dziecku i rodzinie, w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, wiedzę z zakresu nauk o rodzinie oraz doświadczenie i metodykę polskiego harcerstwa, a w szczególności wspieranie wychowania dzieci w ich rodzinach biologicznych, adopcyjnych i zastępczych oraz promocja małżeństwa i rodziny, a także kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa.

Z dniem 05 maja 2020 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

  1. Prezes – mgr Mariusz Ruszkowski – licencjat z Nauk o Rodzinie o spec. Kurator i Mediacje Rodzinne; mgr pedagogiki o spec. Pedagogika Rodziny, współzałożyciel Fundacji Dla Dziecka i Rodziny „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”
  2. Wiceprezes – mgr Elżbieta Tessmer – mgr pedagogiki o spec. Oligofrenopedagogika. Praca z małymi dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną ,  praca w domach dziecka oraz kilkuletnie prowadzenie domu dziecka i współpraca z rodzinami tych dzieci, opiekun prawny kilkorga dzieci i ścisła współpraca z sądami i kuratorami.

Zarząd Fundacji jest organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu (§ 12, pkt. 4). Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu (§ 13,pkt. 4).

Organ kontrolny: Komisja Rewizyjna (§ 14, pkt. 1), dwuosobowa: 

  1. Przewodniczący – Robert Szych
  2. Członek Komisji – Jakub Wolski

Rada Programowa zwana dalej Radą, składa się z trzech do ośmiu członków i jest organem o funkcji doradczej, merytorycznej Fundacji (§ 10,pkt. 1). Rada Programowa nie jest organem zgłoszonym do KRS.

Kontakt (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, w tzw. Pałacu Ślubów)

Aleja Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
Pomorskie
Polska
fundacja@wschodzaceslonce.org.pl ; tel. +48 605-071-761

UWAGA: Fundacja posiada następujące konta bankowe:

  1. Konto bieżące (główne), nr.:  53 1750 0012 0000 0000 2710 1046  BNP Paribas Bank Polska S.A ( od 02 listopada 2018 r. BNP Paribas przejął podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska S.A, ale numer konta pozostał bez zmian).
  2.  Nr. konta: 98 1750 0012 0000 0000 4102 6235 BNP Paribas Bank Polska S.A jest to konto pomocnicze przy koncie bieżącym (głównym)  w BNP Paribas. Konto przeznaczone tylko do wpłat na zbiórki publiczne lub inne cele określone i ogłoszone  przez Zarząd Fundacji.

Zlikwidowano w maju 2020 r. konto w Banku Pocztowym o numerze:   65 1320 1120 2460 9865 2000 0001.

Księgowość prowadzona przez profesjonalne biuro rachunkowe (zmiana w marcu 2020 r.): Fundacja IDEOTEKA , al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) tel. 503-123-700; mail: ideoteka.ngo@interia.pl; NIP 957 106 87 05.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *