O Fundacji „Wschodzące Słońce”, dane, kontakt

Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” została powołana aktem notarialnym dnia 8 listopada 2011 r. przez Małgorzatę i Sławomira Słowik oraz Mariusza Ruszkowskiego.

Dnia 16 grudnia 2011 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405669.

Celem Fundacji jest służba dziecku i rodzinie, w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, wiedzę z zakresu nauk o rodzinie oraz doświadczenie i metodykę polskiego harcerstwa, a w szczególności wspieranie wychowania dzieci w ich rodzinach biologicznych, adopcyjnych i zastępczych oraz promocja małżeństwa i rodziny, a także kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa.

Z dniem 05 maja 2020 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

 1. Prezes – mgr Mariusz Ruszkowski – licencjat z Nauk o Rodzinie o spec. Kurator i Mediacje Rodzinne; mgr pedagogiki o spec. Pedagogika Rodziny, współzałożyciel Fundacji dla Dziecka i Rodziny „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”; wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach działalności harcerskiej
 2. Wiceprezes – mgr Elżbieta Tessmer – mgr pedagogiki o spec. Oligofrenopedagogika. Praca z małymi dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną ,  praca w domach dziecka oraz kilkuletnie prowadzenie domu dziecka i współpraca z rodzinami tych dzieci, opiekun prawny kilkorga dzieci i ścisła współpraca z sądami i kuratorami.

Zarząd Fundacji jest organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu (§ 12, pkt. 4). Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu (§ 13,pkt. 4).

Organ kontrolny: Komisja Rewizyjna (§ 14, pkt. 1), dwuosobowa:

 1. Przewodniczący – Robert Szych
 2. Członek Komisji – Jakub Wolski

Rada Programowa zwana dalej Radą, składa się z trzech do ośmiu członków i jest organem o funkcji doradczej, merytorycznej Fundacji (§ 10,pkt. 1). Rada Programowa nie jest organem zgłoszonym do KRS. W jej skład wchodzą:

 • mgr Elżbieta Tessmer, pedaog – Przewodnicząca Rady; Wiceprezes Zarządu Fundacji;
 • dr Marcin Szulc prof. UG, psycholog (więcej w rubryce Nasi specjaliści);
 • mgr Małgorzata Tomanik, pedagog, sp. z Kanady  (więcej w rubryce Nasi specjaliści);
 • mgr Mariusz Ruszkowski – pedagog, Prezes Zarządu Fundacji;
 • lic. Marek Kaczeński – mediator
 • inż. Tomasz Maciejewski.

Kontakt (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych  tzw. „Pałac Ślubów”):

Polska, woj. pomorskie, 80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5
mail: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl ; oraz tel. +48 605-071-761
Księgowość prowadzona przez profesjonalne biuro rachunkowe (zmiana w marcu 2020 r.): Fundacja IDEOTEKA , al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) tel. 503-123-700; mail: ideoteka.ngo@interia.pl; NIP 957 106 87 05.

UWAGA: Fundacja posiada następujące dwa konta bankowe:

 1. Konto bieżące (główne), nr.:  53 1750 0012 0000 0000 2710 1046  BNP Paribas Bank Polska S.A ( od 02 listopada 2018 r. BNP Paribas przejął podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska S.A, ale numer konta pozostał bez zmian).  Konto na które można wpłacać 1 % podatku lub inne darowizny z wyłączeniem wpłat dotyczących pomocy dla dzieci z Pakistanu.
 2. Konto pomocnicze nr: 98 1750 0012 0000 0000 4102 6235 BNP Paribas Bank Polska S.A jest to konto  przy koncie bieżącym (głównym)  w BNP Paribas i przeznaczone tylko do wpłat na zbiórki publiczne lub inne cele określone i ogłoszone publicznie przez Zarząd Fundacji. Z dniem 19 stycznia 2021 r. na konto przyjmowane są tylko wpłaty związane z pomocą dla dzieci z Pakistanu – projekt „Latarnia w ciemności”.

Nasi specjaliści OFERUJĄ, m.in.:

dr Marcin Szulc prof. Uniwersytetu Gdańskiego – w ramach współpracy oferujemy  dla placówek oświatowych, różnego rodzaju instytucji publicznych i niepublicznych szkolenia z profilaktyki różnego rodzaju uzależnień , m.in z narkotyków syntetycznych (tzw. dopalaczy), marihuany, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia), przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej oraz wsparcia rodzin w procesie wychowania dzieci. W celu omówienia tematyki oraz ceny, prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistą: marcin.szulc@ug.edu.pl  lub telefonicznie: 604 914 540

mgr Małgorzata Tomanik KEY WORKER FASD, specjalista kanadyjski od Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) –  szkolenia/warsztaty dla dziecka z FASD oraz jego rodziców/opiekunów a także dla pracowników oświaty, ośrodków pomocy społecznej, kuratorów zawodowych i społecznych, służb więziennych itd., natomiast dla młodzieży warsztaty z profilaktyki, przeciwdziałaniu FASD. Dodatkowo proponujemy w ramach indywidualnych spotkań online – plany pomocowe dla rodziców, pracowników oświaty – by wspierać dziecko/dzieci w ich rozwoju. w każdej chwili można kontaktować się z nami. Niektóre szkolenia prowadzone przez p. Tomanik w ramach naszej Fundacji, ogłaszane są z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, gdzie podawany jest termin, miejsce oraz cena. 

 mgr Natalia Panek- Kilanowska – zachęcamy osoby prywatne (rodziców, opiekunów prawnych), placówki oświatowe oraz inne zainteresowane instytucje do podjęcia współpracy i skorzystania z poradnictwa i zajęć terapeutycznych dla swoich pociech. W ramach współpracy oferujemy szereg zajęć wspierających rozwój dziecka już od 3 roku życia. Zajęcia odbywają się na terenie Gdańska i okolic. Istniej możliwość dojazdu do domu lub placówki w celu pracy z dzieckiem.

Kontakt bezpośrednio z terapeutą: tel.: 538-192-036 / email: mobilnaterapeutka@wp.pl/

facebook: https://www.facebook.com/Mobilnaterapeutka-109315580517538/

Zapraszamy również na stronę bloga: mobilnaterapeutka.wordpress.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *