Miesięczne archiwum: maj 2015

ATENEUM- Konferencja 01-02.06.2015

Katedra Nauk o Rodzinie oraz Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Miłość – Małżeństwo – Rodzina… Rozwód!?

Rozwód i jego konsekwencje dla jednostek i społeczeństwa

która odbędzie się w Gdańsku w dniach 01-02 czerwca 2015 r. w budynku naszej Uczelni przy ul. 3 Maja 25A; 80-802 GDAŃSK;  audytorium A-1.

Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich – przede wszystkim familiologów, psychologów, pedagogów, socjologów, politologów, prawników, ekonomistów, filozofów, teologów, kulturoznawców, medioznawców, jak też praktyków – nauczycieli, wychowawców, terapeutów, duszpasterzy, animatorów społeczno-kulturalnych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

 

Problematyka i cel konferencji

Każdego roku w Polsce orzekanych jest około 65 tysięcy rozwodów. Za liczbami tymi kryje się jednak wiele życiowych tragedii kobiet i mężczyzn oraz ich dzieci. Konsekwencje rozwodów to nie tylko indywidualne dramaty, ale także konkretne koszty, które ponoszą sami zainteresowani i ich potomstwo oraz całe społeczeństwo. Negatywne następstwa rozwodów, m.in. psychologiczne, pedagogiczne, zdrowotne, ekonomiczne, demograficzne, są jednak nadal lekceważone i bagatelizowane przez członków polskiego społeczeństwa oraz ich przedstawicieli – polityków.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad zjawiskiem rozwodów i ich konsekwencji dla małżonków, ich dzieci oraz całego społeczeństwa.

 

Opłaty i terminy

Uczestnicy Konferencji bez referatu i nie planujący dostarczenia tekstu do publkacji: 20 PLN Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (w załączniku)  na adres: konferencja-rodzina@ateneum.edu.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości do 10 maja. Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Referenci, nie planujący dostarczenia tekstu do publikacji: 50 PLN Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (w załączniku)  wraz z abstraktem na adres: konferencja-rodzina@ateneum.edu.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do 10 maja
Autorzy, chcący nadesłać artykuły do planowanej publikacji bez uczestnictwa w konferencji: 100 PLN
Referenci, planujący dostarczenie tekstu do publikacji pokonferencyjnej: 150 PLN

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO UCZELNI: 63 1090 1098 0000 0001 0259 7281

Tytuł przelewu: „konferencja – skutki rozwodów, imię i nazwisko uczestnika”

Uczestnik dokonujący wpłaty z prywatnego konta, który chciałby otrzymać fakturę na instytucję, proszony jest o wypełnienie oświadczenia  i wysłania go wraz z formularzem zgłoszeniowym drogą elektroniczną (formularz w załączniku).

Informacja dla instytucji zwolnionych ze stawki VAT:

Warunkiem wystawienia faktury zwolnionej ze stawki VAT jest przesłanie stosownego oświadczenia (pocztą tradycyjną na adres Ateneum Szkoły Wyższej z dopiskiem pok. 207)

Noclegi i obiady Uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie – organizatorzy w indywidualnej korespondencji oraz w komunikacie nr 2 zasugerują miejsca [wraz z cenami]. W przerwach obrad przewidziano poczęstunek oraz kawę/herbatę.

 

Inne terminy i informacje

Do 22 maja zostanie przesłany komunikat nr 2 z programem konferencji oraz dalsze informacje.

Termin złożenia tekstu do publikacji będzie ogłoszony na Konferencji oraz w komunikacie pokonferencyjnym. Referaty/artykuły – po otrzymaniu pozytywnej recenzji -zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Ateneum – Przegląd Familiologiczny” w roku 2016. Artykuł powinien zawierać tytuł, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz wykaz piśmiennictwa.

Informacje szczegółowe: Mariusz Ruszkowski, sekretarz konferencji: 605 071 761

 

Dr hab. Małgorzata Stopikowska, prof. Ateneum

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

Komitet Naukowy  KonferencjiProf. ndzw. dr hab. Małgorzata Stopikowska

(Przewodnicząca, Ateneum)

Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala (UJPII)

Ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO)

Ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM)

Prof. ndzw. dr hab. Elżbieta Osewska (UKSW)

Prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Duda (UJPII)

Dr hab. Alicja Kalus (UO)

Dr Robert Stopikowski (Ateneum)

Dr Anna Jarmołowska (UG)

 

Komitet Organizacyjny Konferencjisen. Antoni Szymański

(Przewodniczący)

Lic. Mariusz Ruszkowski

(Sekretarz)

Lic. Aneta Borejszo i lic. Irena Drawc-Ciftci

(korespondencja konferencyjna)

Katarzyna Dmowska, Marek Kaczeński,

Anna Blokus-Szkodzińska

Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie

SILVA RERUM