Miesięczne archiwum: czerwiec 2015

Warsztaty: „Jak Budować System Pomocy i Opieki dla Dzieci i Młodzieży z FASD?”

Dnia 24 czerwca 2015 r. Fundacja Dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” oraz Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny „FAScynacje” przy pomocy Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie „Silva Rerum” ATENUM Szkoły Wyższej w Gdańsku organizuje w budynku uczelni: Gdańsk, ul. 3Maja 25A,  w godz. 09.30-15.00 warsztat: „Jak Budować System Pomocy i Opieki dla Dzieci i Młodzieży z FASD?”.

Warsztaty będą składać si e z trzech części:

1) System Pomocy Dzieciom i Młodzieży z FASD w Brytyjskiej Kolumbii:

– Początki budowy systemu

– Współpraca trzech  Ministerstw: Min. Oświaty;  Min. d/s Dzieci i Rodziny;  Min. Zdrowia

–  Wprowadzenie roli pracownika kluczowego

–  Tworzenie  i znaczenie systemu wielowarstwowego

2) Rola i zadania pracownika kluczowego:

– Skierowania

– Praca ze zespołem diagnostycznym

– Praca ze zespołem interwencyjnym

– Praca z rodziną

3) Współpraca z rodziną:

– Model pracy z rodziną

– Redukcja Szkód

– Wywiad Motywujący

Zajęcia poprowadzi współpracująca z PARPA, ekspert z Kanady p. mgr Małgorzata Tomanik:

Ukończona Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 24 lat mieszka i pracuje zawodowo w Kanadzie. Ukończyła w Kanadzie kursy w zakresie Nauczania Dorosłych na Uniwersytecie Wiktorii w Brytyjskiej Kolumbii. Uzyskała certyfikaty w następujących dziedzinach: zaburzenia psychiczne a upośledzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, modyfikacja zaburzeń w zachowaniu, współczesne metody współpracy z rodzina, prowadzenie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz intensywne, wielowarstwowe szkolenie w zakresie FASD. Od 9 lat pracuje jako FASD „Key Worker”, a od 3 lat prowadzi również prywatną praktykę konsultacyjną pod nazwą „Parenting Paradigm” dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i psychologicznymi włącznie z FASD oraz ich zespołów wsparcia.”