Miesięczne archiwum: październik 2015

FASD: problem kliniczny i społeczny-konferencja

Miło nam poinformować, że członkowie fundacji uczestniczyli w

I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Krakowie pt. FASD: PROBLEM KLINICZNY I SPOŁECZNY 30.09-2.10.2015.

Wśród wykładowców z Polskich takich jak m.in: prof. dr hab. Andrzej Urbanik, dr Teresa Jadczak-Szumiło, dr Krzysztof Liszcz, prof. dr hab. Hieronim Bartel,  dr Ewa Głuszczak-Idziakowska, wystąpili zachodni specjaliści: prof. Kenneth Warren „Ekspozycja płodu na alkohol i FASD”; dr Margaret M. Murray „Współpraca międzynarodowa FASD”; prof. Edward Riley „FASD: Zmiany w mózgu i zachowania w ciągu całego życia”; prof. Miquel del Campo Casanelles „Cechy fizyczne FAS”; dr Christie Petrenko „Programy pracy z dziećmi z FASD i ich rodzinami”; prof. Christina Chambers „Aspekty żywieniowe i ich rola w FASD” oraz nasza rodaczka mieszkająca od kilkunastu lat w Kanadzie i zajmująca się problematyką FASD:  Małgorzata Tomanik „Koordynacja działań diagnostycznych i terapeutycznych wokół dziecka z FASD”- przypominamy, że w 24 czerwca p. Tomanik przeprowadziła warsztat: „Jak Budować System Pomocy i Opieki dla Dzieci i Młodzieży z FASD?”, którego organizatorem była nasza fundacja oraz fundacja FAScynacje.