Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Biała Wstążka

Dnia 04 grudnia 2015 r.  w godz. 10-13 w Auli Maximum ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1 (zieleniak”) Koło Naukowe Studentów Nauk o Rodzinie „Silva rerum” ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku wraz z fundacją organizuje dla młodzieży, głównie męskiej ze szkół ponadagimnazjalnych  Konferencję Biała Wstążka a po niej marsz uczestników zakończony przed Urzędem Marszałkowskim Urzędu Pomorskiego. Wśród zaproszonych gości będą m.in Senator RP Antoni Szymański, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władz miasta Gdańska, policji, Straży Miejskiej, Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Nad marszem, jego bezpieczeństwem będą czuwać policjanci z Komendy Miejskiej w Gdańsku.  Patronat nad imprezą objął Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

PATRONAT HONOROWY-MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO-pion RGB-ONLY FOR WEB-2012

Debata dotycząca FASD 18.11.2015

INFORMACJA

o spotkaniu środowiska zajmującego się Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

w powiecie Gdańskim – 18 listopada 2015

 

Miejsce i uczestnicy.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Fundację Dla Dziecka i Rodziny  „WSCHODZĄCE SŁOŃCE” przy współpracy Towarzystwa Debat Obywatelskich – „PAŁAC ŚLUBÓW”. Miejscem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Władze powiatowe reprezentował Starosta Gdański Stefan Skonieczny i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Beata Kowalczyk. Wśród 45 uczestników spotkania byli przedstawiciele środowisk zajmujących się problemami wynikającymi z FASD – lekarze, kuratorzy, pracownicy socjalni, psychologowie, nauczyciele i rodzice oraz opiekunowie pieczy zastępczej. Spotkanie trwało 3 godziny.

Przebieg spotkania.

Spotkanie odbyło się w formule debaty obywatelskiej. Prowadzącym był Adam Hlebowicz, dyr. Radia Plus zarazem członek Towarzystwa Debat Obywatelskich. Wstęp do debaty wygłosił przeze Fundacji „Wschodzące Słońce” Mariusz Ruszkowski.  Zwrócił uwagę na niewykształcony jeszcze w Polsce system diagnozowania i terapii FASD, w którym – powołując się na doświadczenia kanadyjskie – konieczna jest współpraca środowisk socjalnych pracowników, nauczycieli, lekarzy i rodziców (także opiekunów zastępczych).

W ożywionej dyskusji omówiono podstawowe problemy. Wśród nich najważniejsze to brak odpowiednich procedur diagnozowania i terapii, które miałyby odpowiednie usankcjonowanie prawne (orzekanie) oraz brak środków i mechanizmów finansowania terapii.

Wnioski.

Na zakończenie dr hab. Witold Toczyski podsumował główne spostrzeżenia uczestników spotkanie. Zasugerował też, że przy pewnej aktywności oddolnej środowisk lokalnych (powiatu) możliwe jest stworzenie ruchu społecznego – odpowiednie zorganizowanie się poprzez stworzenie platformy porozumiewawczej władz lokalnych, dyrektorów szkół, lekarzy, terapeutów, rodziców, opiekunów pieczy zastępczej i środowisk prorodzinnych. Platforma porozumiewawcza może funkcjonować w internetowej sieci społecznościowej oraz w formie stowarzyszeń lub fundacji na poziomie regionu lub powiatu. Pilne jest organizowanie działań upowszechniających wiedzę o FASD w szkołach przez Centra Edukacji Nauczycieli we współpracy z podmiotami założycielskimi szkół. Konieczne jest też ujęcie problemów FASD w polityce społecznej województwa pomorskiego.

Sugestie te zostały ujęte w formie Pomorskiego Memorandum FASD. Dalsze wsparcie dla budowania społecznych inicjatyw na rzecz polityki społecznej FASD zobowiązał się wspierać Senator RP Antoni Szymański.

 

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych FASD – debata

Miło nam poinformować, że dnia 18 listopada 2015 r. w Sali Konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, Fundacja „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”  wraz z Towarzystwem Debat Obywatelskich – „PAŁAC ŚLUBÓW”  organizuje debatę dotyczącą  problematyki FASD w powiecie gdańskim. Gospodarzem spotkania jest PCPR Pruszcz Gdański, udział w dyskusji wezmą zaproszeni goście, m.in rodziny zastępcze, przedstawiciele szkół.