Miesięczne archiwum: styczeń 2016

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa 7 -14 luty 2016 – GDAŃSK; WARSZTATY – 08.02.2016

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja dołączyła do organizatorów – Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich – obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw w Gdańsku.

W ramach akcji:

dnia 08.02.2016 – poniedziałek; od g. 18 do g. 21;

restauracja „U Babuni” ul. Hynka 4/6,  Gdańsk – Zaspa, odbędą się
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI  „Jak Ci powiedzieć żebyś usłyszał(a)? Jak Ci powiedzieć żebyś zrozumiał(a)?”
Romantyczna randkowa atmosfera. Każda para ma swój stolik.

Zajęcia poprowadzą:

Katarzyna Stryjek: Pedagog (resocjalizacja), doradca zawodowy, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; członek – założyciel Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce (obecnie Polskie Centrum Mediacji), Prezes Polskiego Centrum Mediacji Oddziału Trójmiasto. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Od roku 1999 prowadzi mediacje w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu zabronionego oraz w sprawach cywilnych (mediacje rodzinne, administracyjno-gospodarcze, oświatowe, prawa pracy, itp.) oraz pozasądowe postępowania mediacyjne. Zajmuje się również propagowaniem mediacji rówieśniczych w szkołach a także prowadzi szkolenia m. in. w zakresie mediacji jako sposobu zarządzania oraz rozwiązywania sporów. Prowadzi także zajęcia dotyczące procesu mediacji dla studentów uczelni trójmiejskich.

oraz

Irena Drawc-Ciftci: Familiolog –Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Mediator sądowy i pozasądowy- Studia Podyplomowe Ateneum Gdańsk. Głównie specyfika mediacji dotyczących stosunków między małżonkami i partnerami. Interesuje się zagadnieniami rodzinnymi, rodziną w sytuacji kryzysu, separacji i rozwodu. Biegle posługuje się językiem tureckim i angielskim. Zaangażowana w naszą działalność Fundacji „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”.

Uczestnicy pokrywają koszty poczęstunku – 20 zł za osobę.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A: 53 1750 0012 0000 0000 2710 1046.; treść przelewu: WARSZTATY z KOMUNIKACJI

Zapisy do 07.02.2016 r. na adres mailowy:

mariusz@wschodzaceslonce.org.pl
Ilość miejsc ograniczona, tylko do 10 par!

Fakturę za dokonanie wpłaty otrzymają Państwo w dniu warsztatów.