Miesięczne archiwum: sierpień 2018

Między powiatowy Okrągły Stół FASD – projekt współfinansowany przez Woj. Pomorskie

 

Miło nam poinformować, że nasza fundacja otrzymała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego na realizację w dniach 01.06-15.12.2018 r. projektu: Między powiatowy Okrągły Stół FASD. 

Celem projektu jest zainicjowanie społecznego ruchu na rzecz przeciwdziałania FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w wybranych trzech powiatach: starogardzkim, gdańskim i tczewskim. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolonej: ponadgimnazjalnej oraz gimnazjalnej; a także do społeczności lokalnej, m.in: pedagogów, psychologów, samorządowców.

W ramach działań w pierwszym kroku opracujemy przy dwie prezentacje edukacyjne. Będą one obejmować kurs video obejmujący podstawowe informacje o skutkach i profilaktyce FASD z użyciem technik grafiki komputerowej zwiększających dydaktyczną siłę oddziaływania oraz broszurę informacyjną dotyczącą problematyki FASD przeznaczoną dla młodzieży gimnazjów/ szkół podstawowych kl. 7-8 i szkół ponadgimnazjalnych: zawodowe, licea.

O następnych działaniach będziemy na bieżąco informować.