Miesięczne archiwum: październik 2018

Interdyscyplinarny warsztat FASD

Miło nam poinformować, iż dnia 15 października 2018 r. odbył się Interdyscyplinarny warsztat FASD zrealizowany w ramach zadania publicznego „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” współfinansowanego przez Województwo Pomorskie.

Warsztat odbył się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gdańsku 15.10.2018 r. W warsztacie uczestniczyło 20 osób reprezentujących trzy powiaty  – tczewski, starogardzki i gdański ze środowisk: pracowników socjalnych, kuratorów, oświaty i rodziców dzieci FASD.

Organizatorem spotkania była Fundacja Wschodzące Słońce przy wsparciu finansowym Województwa Pomorskiego. Partnerem społecznym był Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych.

Warsztat został podzielony na trzy części;

– w pierwszej, zaprezentowany obecny stan polityki krajowej i samorządowej wobec problemów FASD przez Mariusza Ruszkowskiego. Uzupełnił ten opis ojciec czwórki adoptowanych dzieci z syndromem FASD przedstawiając z praktyki bariery z którymi muszą się borykać te rodziny. W tej części zaprezentowano też instruktażowy/edukacyjny animowany film sugestywnie przedstawiający zjawisko FASD.

– w drugiej części dr hab. Witold Toczyski przedstawił wytyczne dla budowania partnerstwa w  Unii   Europejskiej. Dotyczy to zasady dobrego rządzenia (good governance), które oparte są na wielopoziomowej współpracy (multi-level governance), co oznacza angażowanie i konsultacje z głównymi podmiotami (szczególnie z twórcami polityki i partnerami społecznymi) z poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego. W tych procesach następuje mobilizacja zarówno funkcjonalnych, jak i terytorialnych aktorów. Wytwarzają się nowe formy partnerstwa, negocjacji i horyzontalnych powiązań sieciowych. Uzyskuje się nowy ład funkcjonalnych i synergie współdziałania lokalnych struktur służb publicznych i obywatelskich.

– w trzeciej części zorganizowane zostały obrady według formuły open space w ramach trzech stolików, każdy liczący po 7 osób, które skupiły się omówieniu problemów ujętych w 3 pytaniach:

  1. Jak powinna być zorganizowana współpraca organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w profilaktyce FASD?
  2. Jakie innowacyjne metody profilaktyki FASD można wprowadzić w edukacji szkolnej?
  3. Jakie źródła i mechanizmy finansowe powinny być podstawą systemu powiatowej profilaktyki FASD?

Rekomendacje proponowane w odpowiedzi na powyższe pytania zostaną przedstawione i omówione na konferencji podsumowującej projektu, w miesiącu grudniu o czym poinformujemy.