Miesięczne archiwum: grudzień 2018

Życzenia Świąteczne

Życzymy Wam Zdrowych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością. 
Niech Błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 
a Szczere i Najpiękniejsze Bożonarodzeniowe 
życzenia spełniają się w każdym momencie.

Zarząd Fundacji

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” J 1,14

 

 

Podziękowania dla szkół – zakończenie projektu

Szanowni Państwo,

konferencja 10 grudnia 2018 r. była ostatnim działaniem w ramach zadania publicznego:

„Między powiatowy Okrągły Stół FASD” dofinansowany przez Województwo Pomorskie.

Ostateczne ustalenia, wynik dwóch spotkań urzędników, działaczy społecznych różnych zawodów, czyli Powiatowe Memorandum FASD nie długo opublikujemy

 

W projekcie uczestniczyli AKTYWNIE młodzi uczniowie szkół z trzech powiatów: gdańskiego, starogardzkiego oraz tczewskiego. Po jesiennym przeszkoleniu zostali MŁODZIEŻOWYMI LIDERAMI FASD.

Im to składamy DUUUUŻE PODZIĘKOWANIA ZA ZAANGAŻOWANIE się w projekt, w pracę społeczną dziękuję której swą wiedzą dotyczącą FASD przekazali swoim rówieśnikom:

Uczestniczące szkoły to:

1) II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 131 – dzięki  Dyrekcji uczennice nie tylko poprowadziły zajęcia z profilaktyki przeciwdziałaniu FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w swojej szkole, ale w innych zaprzyjaźnionych szkołach. GRATULACJE.

2) Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, ul. Gdańska 17.

3) I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ul. Szkoły Morskiej 1.

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim, ul. J. Ursyna Niemcewicza 1.

W skutek wyjścia poza swoją szkołę –  pokłon w stronę II LO w Starogardzie Gdańskim – z zajęciami z profilaktyki FASD, zrodził się pomysł utworzenia Młodzieżowej Koalicji Profilaktyki FASD.

Pierwsze spotkanie Młodzieżowych Liderów FASD odbyło się podczas konferencji „Między powiatowy Okrągły Stół FASD”, dnia 10 grudnia 2018 w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5. Niedługo też zamieścimy młodych głos w sprawie FASD, czyli tzw. Młodzieżowe Memorandum FASD – napisane/opracowane podczas tego spotkania.

Co do przyszłych działań Młodzieżowej Koalicji będziemy informować na bieżąco. Już też mamy potwierdzenie by opiekunem merytorycznym  a zarazem patronatem honorowym była specjalistka z dziedziny FASD: Małgorzata Tomanik – na co dzień zajmuje się w Kanadzie pracą z dzieckiem z FASD i ich rodzinami – (więcej w zakładce: Współpracujemy) .

Jedno jest  pewne: była by to pierwsza w kraju taka koalicja skupiająca młodzież zaangażowaną w FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych).

Dziękujemy także władzom szkolnym, które pozwoliły – widziały sens  w uczestniczeniu swoich uczniów w projekcie.

 

10 grudnia 2018 r. konferencja „Między powiatowy Okrągły Stół FASD”

 

Miło nam poinformować, że dnia 10 grudnia 2018 r. w godzinach 9:00 – 13:30 odbędzie się w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC (Pałac Ślubów), al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku:

KONFERENCJA „MIĘDZY POWIATOWY OKRĄGŁY STÓŁ FASD”

Konferencja we współpracy z partnerem społecznym Bałtyckim Instytutem Europejskim i Regionalnym „BISER” realizowana jest w  ramach zadania publicznego: „Między powiatowy Okrągły Stół FASD” dofinansowanego przez Województwo Pomorskie, 01.06-12.12.2018 r.

Konferencja jest podsumowaniem październikowego Interdyscyplinarnego Warsztatu Animatorów FASD na którym omówiono:

  1. zaproponowane rekomendacje współpracy organizacji pozarządowych z władzami samorządowymi w profilaktyce FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych);
  2. innowacyjne metody profilaktyki FASD w edukacji szkolnej;
  3. źródła i mechanizmy finansowania i fundraising.

Ważnym, ale zarazem innowacyjnym aspektem konferencji jest udział tzw. Młodzieżowych Liderów FASD z trzech powiatów. Jest to młodzież szkolna która zgodziła się by w ramach zadania publicznego zostać przeszkolonym w profilaktyce FASD a następnie przeprowadzić zajęcia w swoich lub zaprzyjaźnionych szkołach.

W konferencji zapowiedzieli swój udział goście spoza naszego województwa pomorskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objął Antoni Szymański Senator RP.