Miesięczne archiwum: październik 2019

Dr Marcin Szulc – szkolenia w Głogowie!

Miło nam poinformować, że  nasza  Fundacja „Wschodzące Słońce” rozszerza swą działalność w kraju. Dr Marcin Szulc wykładał już w woj. kujawsko-pomorskim, w m. stołecznym Warszawa (woj. mazowieckie). Teraz był (01.10.2019 r.) w Głogowie (woj. dolnośląskie). Tam wykonał szkolenia dla trzech instytucji:

  1. temat: „Obyś cudze dzieci uczył! Refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji  nauczyciel – uczeń.”  dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa;
  2. temat: „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży. Konsekwencje używania nowych substancji psychoaktywnych w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?” dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie;
  3. temat:  „Psychologiczne uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży.” dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.