Miesięczne archiwum: Listopad 2019

Oferta zajęć terapeutycznych – nowość! Zapraszamy!

W ramach współpracy z naszym specjalistą mgr Natalią Panek – Kilanowską, na podstronie OFERUJEMY została zamieszczona nowa propozycja zajęć terapeutycznych przez nią prowadzonych.

W ofercie zamieszczono cenę oraz bezpośredni kontakt z p. Natalią: nr telefonu oraz mail przeznaczony do zapisów na powyższe zajęcia. Dlatego też prosimy zainteresowane osoby o kontaktowanie się bezpośrednio ze specjalistą.

Jeśli chodzi o wystawienie faktury to także prosimy o poinformowanie p. Natalii i przekazanie jej wszystkich danych.

Oczywiście,można też napisać maila na: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl i przekazać dane do faktury.

 

Oferta szkoleń dr Marcina Szulca!

Zachęcamy placówki oświatowe: publiczne i niepubliczne oraz inne zainteresowane instytucje do skorzystania z oferty szkoleniowej dr Marcina Szulca – więcej o nim na stronie, w zakładce: Nasi specjaliści.

W tym roku bardzo popularnym tematem szkoleń/wykładów po które sięgały placówki oświatowe, ale inne instytucje, był: „Uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowaniom suicydalnym młodzieży”. Dodatkowo zainteresowaniem cieszy się wykład dla nauczycieli: „Obyś cudze dzieci uczył!” Refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji  nauczyciel – uczeń.” ; „Agresja wobec rodziców i rówieśników” oraz dla rodziców – Rady Rodziców  w szkołach: „Ogólna instrukcja obsługi małolata, czyli jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować”.

Często instytucje sięgały po tematy związane z tematyką uzależnień, np. „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży. Konsekwencje używania nowych substancji psychoaktywnych w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?” 

Na dwóch konferencjach dr Marcin Szulc przedstawił w Gdyni: „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży” oraz udział w panelu dyskusyjnym ekspertów pt. „Ciało – umysł – Ja. Psychosomatyczne obszary pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi” oraz w Kartuzach: „Skuteczność socjoterapii w rozwiązywaniu problemów młodego człowieka”.

Instytucje, placówki oświatowe, które chcą skorzystać z oferty (nazwa szkolenia, cena) naszego specjalisty prosimy o bezpośredni kontakt z nim, poprzez maila: psyms@univ.gda.pl oraz tel. + 48 604 914 540