Miesięczne archiwum: grudzień 2019

Zaproszenie na debatę: „Rodzice z dzieckiem z FASD” 18.12.2019 r. (środa).

ZAPROSZENIE

dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką FASD

 

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH „PAŁAC ŚLUBÓW”

zaprasza do udziału w debacie dotyczącej „Rodzice z dzieckiem z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”,  która odbędzie się 18 grudnia w godz. 10.00-12.00 w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku (dawny Pałac Ślubów).

Debata poświęcona będzie problemom rodzicom mającym dziecko z FASD, tj. na jakie napotykają bariery społeczne, jakie czynniki wpływają na ich izolację społeczną oraz co należało by zrobić by to zmienić.

Debata jest realizowana w ramach projektu pt. DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 środowisk obywateli poprzez stworzenie im możliwości debatowania, która pozwoli im na obecność w przestrzeni publicznej. Debaty określą bariery i ważne problemy dalszego rozwoju tych środowisk i organizacji działających w pewnym rozproszeniu i na obrzeżu głównego nurtu społecznego. 

Debaty będą prowadzone przez osoby mające duży dorobek w działalności publicznej  Debaty będą rejestrowane w systemie AV. Każda debata będzie opisana w formie newslettera mailowego, a w szerszej formie z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji w formie wydrukowanego raportu kierowanego dla decydentów na różnych szczeblach władzy. Dorobek debat będzie publikowany na stronie www TDO PS. Powstanie również strona społecznościowa. Wnioski z debat będą upowszechniane również przez audycje w Radiu Gdańsk.

 

Mariusz Ruszkowski – moderator debaty

Prezes Zarządu

Fundacji „Wschodzące Słońce”