Miesięczne archiwum: marzec 2020

Rekomendacje z debaty 19.12.2019 r. dotyczącej FASD!

 

 

źródło pl.aleteia.org

Publikujemy rekomendacje po debacie na temat Rodziców dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych przeprowadzonej w ramach projektu DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski i rekomendacje – subiektywna ocena moderatora:
1) Brak właściwych regulacji prawnych dotyczących problematyki FASD.
2) Brak odpowiedniego kształcenia pedagogicznego i psychologicznego na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie problematyki FASD.
3) Brak odpowiednich Polskich, głównie medycznych badań nad problematyką FASD.
4) Brak odpowiedniej literatury dotyczącej FASD na poziomie wiedzy państw wiodących w tym problemie, tj. USA i Kanada przeznaczonej m.in. dla rodziców.
5) Niedofinansowanie diagnozowania i działań terapeutycznych w sferze FASD przez instytucje powiatowe.
6) Zbudowanie systemu współpracy instytucji powiatowych, oświatowych, i rodziców w ramach POWIATOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU FASD.
7) Zbudowanie jako nowej formy współdziałania Koalicji Społecznej Rodziców z Dziećmi FASD – jako wsparcia dla działań organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów FASD.
8) .Stworzenie regionalnego systemu szkolenia, procedur i metod postępowania z dzieckiem z FASD dla pracowników oświaty, opieki społecznej oraz rodziców.

 

Więcej o pozostałych debatach na