Miesięczne archiwum: maj 2020

Więcej o naszej działalności na FB!

Szanowni Państwo!

Prosimy obserwować nasz profil na FB: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZ%C4%84CE-S%C5%81O%C5%83CE.

Zamieszczamy tam na bieżąco różnego rodzaju informacje o naszej działalności, porady ze strony naszego specjalisty Natalii Panek – Kilanowskiej (tzw. Mobilnego Terapeuty) a także o zaprzyjaźnionych organizacjach (BISER, Fundacja RC, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTSM przy SP 49 w Gdańsku i innych).

Więcej o poradach Mobilnego Terapeuty więcej na: FB https://www.facebook.com/Mobilny-Terapeuta oraz na www.https://mobilnyterapeuta.wordpress.com/

Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIO) NIW- konsultacje społeczne.

Poniżej informacja o zaproszeniu do konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych, administracji publicznej i innych zainteresowanych.

Szanowni Państwo,
Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem FIO jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.
Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+ oraz wprowadzenie w nim zmian zmierzających do tego by jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców. 
W ramach badania odbędą się spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnegohttps://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konsultacji najpóźniej 5 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału w konsultacji zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym. Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona; z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-maila.papis@questionmark.pl.
Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.
Zachęcamy do rozpowszechnienia powyższej informacji (przesłania mailowego, umieszczenia na stronie internetowej lub portalu społecznościowym facebook). 

Z poważaniem
Magdalena Bialuska

Question Mark
al. 1 Maja 9 lok. 4,
90-717 Łódź
tel. 694486556
m.bialuska@questionmark.pl

www.questionmark.pl