Miesięczne archiwum: sierpień 2021

VIII Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD

Urząd Miasta Kwidzyn oraz Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” mają zaszczyt zaprosić Państwa na

 VIII Pomorskie Obchody Światowego  Dnia FAS/FASD

W ramach obchodów odbędą się:

I. Konferencja online „Pomoc dziecku i nastolatkowi z FASD oraz ich rodzicom/opiekunom” 24.09.2021 r.-godz.9:00-14:00

1. mgr Małgorzata Tomanik „Model interwencji opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży z FASD”

2. mgr Monika Guzicka „Wspieranie rozwoju dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych”

3. mgr Agnieszka Hartung „Zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD”

4. mgr Ewa Redmer „Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z FASD”.

II. Webinaria – 28.09.2021 r. –  godz. 16:00-21:00:

1. mgr Monika Guzicka „Opieka i wychowanie dziecka z FASD w praktyce – praca nad postawą rodzicielską i podejściem do dziecka; rozpoznanie i zaspakajanie potrzeb dziecka”

2. mgr Małgorzata Tomanik „Analiza zachowania dzieci i młodzieży z FASD oraz strategie postępowania”

Rejestracja: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl; kontakt tel.: 605 071 761. Więcej poniżej

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.   

Andrzej Krzysztowiak

Burmistrz Miasta Kwidzyn

Mariusz Ruszkowski

Prezes Zarządu

Fundacji dla Dziecka i Rodziny

„Wschodzące Słońce”

Rejestracja: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl; kontakt tel.: 605 071 761.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na dzień/dwa dni przed konferencją lub webinariami link pozwalający zalogować się do wybranego wydarzenia. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres e-mail, wskazane (nie obowiązkowe, ale potrzebne do sprawozdawczości): zawód (psycholog, nauczyciel, pedagog, terapeuta); nazwę instytucji (np. Szkoła, Poradnia, własna działalność) lub podać: rodzic biologiczny, zastępczy, adopcyjny oraz miejscowość (gminę, powiat, województwo).

UWAGA: Instytucje mogą przysłać zbiorowy wykaz osób.

Partnerami są:

Kanadyjska Poradnia rodzinna min. dla rodzin z dzieckiem z FASD – Małgorzata Tomanik
Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego PROSPEKT


Zadanie publiczne „W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI.”  współfinansowane przez Województwo Pomorskie.

A wszystko to w ramach prowadzonej od 7 lat Kampanii STOP FAS

„W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VI.” – projekt który realizujemy!

Miło nam poinformować, iż nasza Fundacja będzie realizowała w dniach 09 sierpnia – 15 grudnia 2021 r. projekt, współfinansowany przez Województwo Pomorskie.

Projekt to kontynuacja różnych działań prowadzonych od 2014 r. w ramach Kampanii STOP FAS przez Fundację „Trzeźwość” z Gdyni oraz Fundację „Wschodzące Słońce” z Gdańska. Jest odpowiedzią na zgłaszane przez rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem z FASD zagadnienia oraz elementem całorocznej KAMPANII STOP FAS – Kampanii Społecznej woj. pomorskiego w zakresie przeciwdziałania problemom FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) w tym skutkom społecznym.

Projekt składa się z dwóch części.
Część pierwsza to informacyjna/dotycząca profilaktyki w której przedstawimy skutki spożywania alkoholu przez kobiety będące w ciąży. W związku z tym opracujemy przy udziale specjalisty z Zakładu Embriologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jednogodzinny film o wpływie alkoholu na rozwój prenatalny dziecka.
Część druga to praktyczna w której będziemy chcieli podnieść kompetencje opiekuńczo – wychowawcze rodziców i innych osób pracujących z dzieckiem/nastolatkiem z FASD poprzez zapoznanie z metodami opieki i wsparcia rozwoju w domu, szkole/przedszkolu podczas trwającej obecnie pandemii, w tym izolacji społecznej, która może ponownie wystąpić na jesieni. W związku z tym zorganizujemy przy udziale Urzędu Miejskiego w Kwidzynie konferencję online, gdzie cztery specjalistki od FASD w ramach wykładów dydaktycznych omówią zagadnienia by następnie w ramach dwóch webinariów (szkoleń) grupa docelowa będzie mogła pogłębić powyższą wiedzę.
Dodatkowo dla wsparcia i utrwalenia wiedzy, przy udziale specjalistki z Kanady opracujemy broszurę edukacyjną. Będzie ona także dostępna dla osób które z różnych przyczyn nie uczestniczyły w powyższych wydarzeniach oraz dla innych zainteresowanych osób.

ZAPRASZAMY na stronę https://kampaniastopfas.wixsite.com/stopfas – którą będziemy zarządzać. Będzie ona stanowić platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, co tym samym pozwoli wesprzeć i zintegrować rodziców mających dziecko/nastolatka z FASD i inne osoby współpracujące na rzecz tychże osób.

UWAGA: VIII Pomorskie Światowe Dni FAS/FASD współorganizowane z Urzędem Miasta Kwidzyn odbędą się w ramach powyższego zadania i już dziś ZAPRASZAMY!! W ramach obchodów: Konferencja (online) 24 września oraz dwa webinaria 28 września – szczegóły wkrótce: prelegenci konferencji, szkoleniowcy na webinariach oraz sposób rejestracji.

Patron merytoryczny stronki Kampanii STOP FAS oraz współrealizator projektu – firma kanadyjska założona i prowadzona przez Małgorzatę Tomanik – specjalistę kanadyjskiego FASD, kttóa jest też członkiem naszej Rady Programowej.