KRZYWDZENIE DZIECI W RODZINIE – artykuł, gorąco polecamy

Dr Grażyna Rymaszewska (psychiatra)

KRZYWDZENIE   DZIECI  W  RODZINIE

Definicja:

Wg D. Gila krzywdzenie dziecka to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa oraz każdy rezultat tego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Rodzaje krzywdzenia

  • Zaniedbywanie potrzeb fizycznych.
  • Zaniedbywanie i krzywdzenie emocjonalne.
  • Przemoc fizyczna.
  • Wykorzystywanie seksualne.

Przedstawiona powyżej definicja odnosi się m.in. do krzywdzenia dzieci w rodzinie.

W rozważaniach nad krzywdzeniem dzieci istotne jest założenie, że odpowiedzialność za ukształtowanie prawidłowej lub krzywdzącej relacji leży zawsze po stronie rodzica.

Czasami może on mieć trudności z zaakceptowaniem i poradzeniem sobie z pewnymi cechami charakteru swojego dziecka, jego wyglądem lub zachowaniem. W takiej sytuacji rodzic powinien jednak szukać dla siebie pomocy, a nie reagować w sposób krzywdzący dziecko i obarczać je odpowiedzialnością za swoje zachowanie.

Niektóre dzieci krzywdzone są przez oboje rodziców. Inne krzywdzi bezpośrednio jeden z rodziców, drugi zaś nie potrafi dziecka ochronić.

Często dziecko doświadcza jednocześnie różnych form zaniedbania i krzywdzenia.

Zaniedbywanie fizycznych potrzeb dziecka niemal zawsze łączy się z zaniedbywaniem jego potrzeb emocjonalnych.

W jednym z badań, w którym krzywdzenie emocjonalne mierzono osobno, występowało ono w 90% przypadków  fizycznego krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Trzeba jednak podkreślić, że niektóre dzieci doświadczają wyłącznie zaniedbania lub krzywdzenia emocjonalnego.

W literaturze przedmiotu można znaleźć opinię, że ten rodzaj krzywdzenia może być nawet bardziej szkodliwy dla rozwoju dziecka niż krzywdzenie fizyczne lub nadużycie seksualne.

Więcej w artykule:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *