Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

Dekalaracja dostępności

Fundacja dla Dziecka i Rodziny “Wschodzące Słońce” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 14 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności:

Strona jest częściowa zgodna z ustawą z dnia 14 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
* zamieszczone materiały w postaci załączników, takich jak skany materiałów prasowych z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
* niektóre filmy nie posiadają napisów dla głuchoniemych.

Dostępna strona:

Strona zawiera szereg ułatwień do korzystania. Platforma WordPress przy pomocy wtyczki pozwala użytkownikowi do manipulacji rozmiarami czcionek, zmienić stronę w skali szarości, uzyskać wysoki kontrast, kontrast w negatywie, podkreślenie linków, oraz przywrócić domyślny widok.
Swobodne korzystanie ze strony odbywa się za pomocą myszki, bądź klawiatury.
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.
Osoby zamieszczające teksty na stornie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w odpowiedni sposób uwzględniając zasady dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone 1 sierpnia 2022.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez fundację.
Do dodatkowej oceny wykorzystano oprogramowanie Chrome Lighthouse, uzyskany wynik to 96/100 punktów (dla strony mobilnej, jak dla wersji desktopowej).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na poniższy adres email można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie, oraz składać skargi na brak zapewnionej dostępności.


Fundacja dla Dziecka i Rodziny “Wschodzące Słońce”
Email: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Skip to content