Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

KAMPANIA STOP FAS

Logo Kampanii Społecznej w której uczestniczymy od 2014 r.

Wraz z Fundacją Trzeźwość z Gdyni – jesteśmy liderami Kampanii. Zapraszamy także na stronę: www.stop-fas.pl

Termin FAS w nazwie Kampanii Społecznej „STOP FAS” jest już symboliczną nazwą.

Więcej o rozwoju terminologii w artykule p. Tomanik: https://swiatlekarza.pl/rozwoj-terminologii-diagnostycznej-fasd-ameryce-polnocnej

Serdecznie Zapraszamy!

Artykuły Gosi można znaleźć poniżej na stronie oraz na stronie Kampanii STOP FAS: www.stop-fas.pl

Nowy partner Kampanii STOP FAS – a z naszą Fundacją współpracuje już od początków naszej działalności, tj. od 2012 r.

Pomoce wzrokowe dla osób z FASD – plik jpg

Systemu pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży z FASD w Kolumbii Brytyjskiej, Kanada.

Na początku 2000 r. rząd w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) zainicjował między-ministerialną współpracę nad utworzeniem modelowego  systemu opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży z FASD oraz ich rodzin. Do współpracy zaproszono następujące ministerstwa: Ministerstwo Zdrowia,  Ministerstwo do Spraw Rozwoju Dzieci i Rodziny, oraz Ministerstwo Edukacji.[2]

W 2003 roku został wydany,  przez ówczesnego Premiera Kolumbii Brytyjskiej pierwszy w Kanadzie plan strategiczny odnośnie problemów związanych z FASD. W planie tym  ujęto następujące zagadnienia:[3]

  • Standaryzację procesu diagnostycznego,
  • Edukację i budzenie świadomości publicznej na temat FASD,
  • Wczesną interwencję i profilaktykę,
  • Budowanie długoterminowego systemu pomoc dla osób z FASD,
  • Przeprowadzanie badań naukowych i ewaluację modelowego programu.

W latach  2005/06 Ministerstwo Zdrowia otrzymało fundusze na rozwój nowego systemu diagnostycznego dla dzieci z FASD. Dzięki temu powstała sieć placówek diagnostycznych funkcjonujących według kanadyjskich wytycznych diagnostycznych  opublikowanych po raz pierwszy  w 2005 roku[4] a uaktualnionych w 2015 roku.[5] Ministerstwo Edukacji zajęło się tworzeniem zespółu trenerów, którego zadaniem jest szkolenie kadry nauczycielskiej na terenie całej Kolumbii Brytyjskiej. Przeznaczyło również dodatkowe fundusze aby zapewnić dzieciom w wieku szkolnym pomoc specjalistyczną. Natomiast Ministerstwo do Spraw  Rozwoju Dzieci i Rodziny otrzymało fundusze na zapoczątkowanie nowego programu pomocy, opieki i wsparcia dla rodzin dzieci i młodzieży z  FASD w wieku od urodzenia do 19 lat. Podstawą tego programu są pracownicy kluczowi, którzy rozpoczęli swoja działalność w 2007 roku.

Jednym z najważniejszych zadań pracownika kluczowego  jest utrzymanie stabilności rodziny oraz pomoc rodzicom,  opiekunom oraz innym pracującym z dzieckiem zrozumieć istotę FASD jako zaburzenia rozwojowego spowodowanego uszkodzeniem mózgu w okresie płodowym. Pracownik kluczowy pomaga  w zrozumieniu przyczyn bardzo trudnych zachowań dziecka oraz w wprowadzaniu akomodacji środowiskowych w domu, przedszkolu, czy też w szkole.  Drugim bardzo ważnym zadaniem jest koordynowanie działań terapeutycznych oraz socjalno-opiekuńczych w zespole specjalistycznym wspomagającym rodzinę dziecka. [6]

Najistotniejszym czynnikiem w systemie opieki i wsparcia w Kolumbii Brytyjskiej jest uwzględnienie potrzeb zarówno dziecka jak i jego rodziny. System opieki musi być łatwo dostępny i zrozumiały dla rodziców. Poruszanie się w systemie nie może być dla nich dodatkowym utrudnieniem, albo stwarzać  bariery w dotarciu do specjalistycznych działań medyczno-opiekuńczo-terapeutycznych. Rodzice potrzebują wszechstronnego wsparcia aby móc odpowiednio opiekować się i wychowywać swoje dzieci, które często wykazują bardzo trudne zachowania oraz kłopoty w nauce. Tworzenie ciągłości w oferowaniu pomocy, począwszy od wczesnej identyfikacji i diagnozy poprzez wczesną interwencję terapeutyczną, następnie wsparcie w okresie szkolnym oraz zaoferowanie  pomocy młodym ludziom  z FASD wkraczającym w dorosłe życie, jest podstawowym celem systemu opiekuńczo-wspierającego w tym regionie. Efektywny system pomocy i wsparcia wymaga intensywnej współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, koordynacji i integracji tych działań, tak aby zaspokoić wszechstronne potrzeby dziecka i jego rodziny. Współczesne metody wspierania rodzin ze złożonymi potrzebami zdrowotno-socjalnymi wskazują na wysoką efektywność pracy, kiedy działania wspomagające wykonywane są w zespołach interdyscyplinarnych, albo ponaddyscyplinarnych.[7]  System kanadyjski wypracował unikalny sposób pracy, w którym dziecko i rodzina znajdują się w centrum uwagi całego zespołu terapeutyczno-wspierającego.  Zapewnia rodzinie  długoterminową pomoc  pracownika kluczowego, dostęp do innych form pomocy i opieki  społecznej,  oraz skutecznie odciąża rodzinę dając jej możliwość odzyskania pewności we własne kompetencje rodzicielskie.

[1] Małgorzata Tomanik, FASD Pracownik Kluczowy, Konsultant Rodzinny, Parenting Paradigm, Home Based Consultation Services, Port Moody, BC, Kanada, malgosia@parentingparadigm.ca

[2] British Columbia, Ministry of Children and Family Development, Fetal Alcohol Spectrum Disorder: A Strategic Plan for British Columbia, Victoria, 2003

[3] Ibidem

[4] A.E. Chudley, J. Conry, J.I. Cook, C. Loock, T. Rosales, N. LeBlanc, Fetal alcohol spectrum disorder: Canadian guidelines for diagnosis, Canadian Medical Association Journal (2005) vol.172, no. 5 (March 1)

[5] J.L Cook, C.R. Green, C.M. Lilley, S.M. Anderson, M. E. Baldwin, J. Lutke, B.F. Mallon, A.A. McFarlane, V. Temple, T. Rosales, Fetal alcohol spectrum disorder: a guideline for diagnosis across the life span, Canadian Medical Association Journal (2015) vol.188, no. 3  (December   14)

[6] British Columbia, Ministry of Children and Family Development, Key Worker and Parent to Parent Support Program Training, Delta, BC, March 2007

[7] British Columbia, Ministry of Children and Family Development, Early Intervention Therapy Program Guidelines, Victoria, BC, 2009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content