Więcej o naszej działalności na FB!

Szanowni Państwo!

Prosimy obserwować nasz profil na FB: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZ%C4%84CE-S%C5%81O%C5%83CE.

Zamieszczamy tam na bieżąco różnego rodzaju informacje o naszej działalności, porady ze strony naszego specjalisty Natalii Panek – Kilanowskiej (tzw. Mobilnego Terapeuty) a także o zaprzyjaźnionych organizacjach (BISER, Fundacja RC, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTSM przy SP 49 w Gdańsku i innych).

Więcej o poradach Mobilnego Terapeuty więcej na: FB https://www.facebook.com/Mobilny-Terapeuta oraz na www.https://mobilnyterapeuta.wordpress.com/

Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIO) NIW- konsultacje społeczne.

Poniżej informacja o zaproszeniu do konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych, administracji publicznej i innych zainteresowanych.

Szanowni Państwo,
Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem FIO jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.
Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+ oraz wprowadzenie w nim zmian zmierzających do tego by jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców. 
W ramach badania odbędą się spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnegohttps://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konsultacji najpóźniej 5 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału w konsultacji zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym. Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona; z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-maila.papis@questionmark.pl.
Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.
Zachęcamy do rozpowszechnienia powyższej informacji (przesłania mailowego, umieszczenia na stronie internetowej lub portalu społecznościowym facebook). 

Z poważaniem
Magdalena Bialuska

Question Mark
al. 1 Maja 9 lok. 4,
90-717 Łódź
tel. 694486556
m.bialuska@questionmark.pl

www.questionmark.pl

Rekomendacje z debaty 19.12.2019 r. dotyczącej FASD!

 

 

źródło pl.aleteia.org

Publikujemy rekomendacje po debacie na temat Rodziców dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych przeprowadzonej w ramach projektu DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski i rekomendacje – subiektywna ocena moderatora:
1) Brak właściwych regulacji prawnych dotyczących problematyki FASD.
2) Brak odpowiedniego kształcenia pedagogicznego i psychologicznego na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie problematyki FASD.
3) Brak odpowiednich Polskich, głównie medycznych badań nad problematyką FASD.
4) Brak odpowiedniej literatury dotyczącej FASD na poziomie wiedzy państw wiodących w tym problemie, tj. USA i Kanada przeznaczonej m.in. dla rodziców.
5) Niedofinansowanie diagnozowania i działań terapeutycznych w sferze FASD przez instytucje powiatowe.
6) Zbudowanie systemu współpracy instytucji powiatowych, oświatowych, i rodziców w ramach POWIATOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU FASD.
7) Zbudowanie jako nowej formy współdziałania Koalicji Społecznej Rodziców z Dziećmi FASD – jako wsparcia dla działań organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów FASD.
8) .Stworzenie regionalnego systemu szkolenia, procedur i metod postępowania z dzieckiem z FASD dla pracowników oświaty, opieki społecznej oraz rodziców.

 

Więcej o pozostałych debatach na

Oferty naszych specjalistów

Zapraszamy do skorzystania z ofert naszych specjalistów, tj. dr Marcina Szulca prof. UG, psychologa, mgr Anny Blokus – Szkodzińskiej, pedagoga, oligofrenopedagoga, wykładowcy akademickiego U.G  oraz mgr Natalii Panek – Kilanowskiej, pedagoga, terapeuty.

Oferty zajęć zamieszczone są w zakładce: OFERUJEMY.

Zaproszenie na debatę: „Rodzice z dzieckiem z FASD” 18.12.2019 r. (środa).

ZAPROSZENIE

dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką FASD

 

FUNDACJA TOWARZYSTWO DEBAT OBYWATELSKICH „PAŁAC ŚLUBÓW”

zaprasza do udziału w debacie dotyczącej „Rodzice z dzieckiem z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych”,  która odbędzie się 18 grudnia w godz. 10.00-12.00 w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku (dawny Pałac Ślubów).

Debata poświęcona będzie problemom rodzicom mającym dziecko z FASD, tj. na jakie napotykają bariery społeczne, jakie czynniki wpływają na ich izolację społeczną oraz co należało by zrobić by to zmienić.

Debata jest realizowana w ramach projektu pt. DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 6 środowisk obywateli poprzez stworzenie im możliwości debatowania, która pozwoli im na obecność w przestrzeni publicznej. Debaty określą bariery i ważne problemy dalszego rozwoju tych środowisk i organizacji działających w pewnym rozproszeniu i na obrzeżu głównego nurtu społecznego. 

Debaty będą prowadzone przez osoby mające duży dorobek w działalności publicznej  Debaty będą rejestrowane w systemie AV. Każda debata będzie opisana w formie newslettera mailowego, a w szerszej formie z uwzględnieniem wniosków i rekomendacji w formie wydrukowanego raportu kierowanego dla decydentów na różnych szczeblach władzy. Dorobek debat będzie publikowany na stronie www TDO PS. Powstanie również strona społecznościowa. Wnioski z debat będą upowszechniane również przez audycje w Radiu Gdańsk.

 

Mariusz Ruszkowski – moderator debaty

Prezes Zarządu

Fundacji „Wschodzące Słońce”

 

Oferta zajęć terapeutycznych – nowość! Zapraszamy!

W ramach współpracy z naszym specjalistą mgr Natalią Panek – Kilanowską, na podstronie OFERUJEMY została zamieszczona nowa propozycja zajęć terapeutycznych przez nią prowadzonych.

W ofercie zamieszczono cenę oraz bezpośredni kontakt z p. Natalią: nr telefonu oraz mail przeznaczony do zapisów na powyższe zajęcia. Dlatego też prosimy zainteresowane osoby o kontaktowanie się bezpośrednio ze specjalistą.

Jeśli chodzi o wystawienie faktury to także prosimy o poinformowanie p. Natalii i przekazanie jej wszystkich danych.

Oczywiście,można też napisać maila na: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl i przekazać dane do faktury.

 

Oferta szkoleń dr Marcina Szulca!

Zachęcamy placówki oświatowe: publiczne i niepubliczne oraz inne zainteresowane instytucje do skorzystania z oferty szkoleniowej dr Marcina Szulca – więcej o nim na stronie, w zakładce: Nasi specjaliści.

W tym roku bardzo popularnym tematem szkoleń/wykładów po które sięgały placówki oświatowe, ale inne instytucje, był: „Uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowaniom suicydalnym młodzieży”. Dodatkowo zainteresowaniem cieszy się wykład dla nauczycieli: „Obyś cudze dzieci uczył!” Refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji  nauczyciel – uczeń.” ; „Agresja wobec rodziców i rówieśników” oraz dla rodziców – Rady Rodziców  w szkołach: „Ogólna instrukcja obsługi małolata, czyli jak być rodzicem nastolatka i nie zwariować”.

Często instytucje sięgały po tematy związane z tematyką uzależnień, np. „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży. Konsekwencje używania nowych substancji psychoaktywnych w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?” 

Na dwóch konferencjach dr Marcin Szulc przedstawił w Gdyni: „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży” oraz udział w panelu dyskusyjnym ekspertów pt. „Ciało – umysł – Ja. Psychosomatyczne obszary pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi” oraz w Kartuzach: „Skuteczność socjoterapii w rozwiązywaniu problemów młodego człowieka”.

Instytucje, placówki oświatowe, które chcą skorzystać z oferty (nazwa szkolenia, cena) naszego specjalisty prosimy o bezpośredni kontakt z nim, poprzez maila: psyms@univ.gda.pl oraz tel. + 48 604 914 540

Dr Marcin Szulc – szkolenia w Głogowie!

Miło nam poinformować, że  nasza  Fundacja „Wschodzące Słońce” rozszerza swą działalność w kraju. Dr Marcin Szulc wykładał już w woj. kujawsko-pomorskim, w m. stołecznym Warszawa (woj. mazowieckie). Teraz był (01.10.2019 r.) w Głogowie (woj. dolnośląskie). Tam wykonał szkolenia dla trzech instytucji:

  1. temat: „Obyś cudze dzieci uczył! Refleksje na temat pracy wychowawczej i relacji  nauczyciel – uczeń.”  dla Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa;
  2. temat: „Biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży. Konsekwencje używania nowych substancji psychoaktywnych w świetle badań. Jaka profilaktyka w szkole?” dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie;
  3. temat:  „Psychologiczne uwarunkowania i przeciwdziałanie samouszkodzeniom i zachowaniom suicydalnym dzieci i młodzieży.” dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.