Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

Podaruj 1 %

Logo fundacji; Wschodzące Słońce; Zawiera informację o numerze konta
Logo fundacji; Wschodzące Słońce; Zawiera informację o numerze konta

KRS: 0000405669

Podaruj 1.5% 53 1750 0012 0000 0000 2710 1046

Nasza Fundacja uzyskała w roku 2020 status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasze główne obszary działalności koncentrujemy wokół:

1. Tworzenie i praktyczne wdrażanie autorskich programów w zakresie objętym celami Fundacji, głownie w obszarze psychologii zdrowia wokół profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu(cyberprzemocy i uzależnienia) (PKD 85 60 Z)

2. Działalność szkoleniową, edukacyjną w obszarze psychologii zdrowia wokół profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania ryzykownemu używaniu elektronicznych środków przekazu (cyberprzemocy i uzależnienia, zapobieganiu FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) (PKD 88 99 z)

3. Świadczenie pomocy: ekonomicznej, zdrowotnej, psychologicznej, pedagogicznej, głównie na rzecz dziecka z zaburzeniami FASD lub innymi dysfunkcjami oraz wspieramy rodziców w pełnieniu roli rodzicielskiej (PKD 88 99 Z)

Prowadzimy także intensywne działania, które wspierają małżeństwa, pary, narzeczonych, zapobiegają kryzysom w tych związkach poprzez szeroką pojętą psychoedukację.

Przygotowujemy się także do wspierania dzieci w edukacji – ale pełniejsze info podamy niedługo

Skip to content