Archiwum kategorii: Fundacja

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki trwa….

Dla niezorientowanych – siatkarze TREFLA Gdańsk – oczywiście z białymi wstążkami! Dziękujemy!
Jedni ze współorganizatorów Pomorskiej Kampanii Białej Wstążki: Andrzej Kowalczys ROPS Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego wraz z Mariuszem Ruszkowskim Fundacja „Wschodzące Słońce” – spotkanie na Gali Bursztynowego Mieczyka im, Macieja Płażyńskiego.
Urząd Miasta Gdańska także dołączył do Pomorskiej Kampanii Białej Wstążki – dziękujemy.

Więcej zdjęć – między innymi urzędników )Panów) popierających akcję znajdziecie państwo na FB

A już jutro, tj. 07 grudnia ostatni dzień obchodów II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Tego dnia w godz. 10-12 odbędzie się panel dyskusyjny

„Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet”, w formie on-line.

Jeśli są osoby chętne to serdecznie zapraszamy do rejestracji – pisać na adres fundacja@wschodzaceslonce.org.pl – wtedy otrzymają Państwo link wejściowy.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki – pierwsze zdjęcia!!

Dziś rozpoczęty Pomorski Tydzień Białej Wstążki i już pierwsze zdjęcia….. urzędników…. DZIĘKUJEMY!

Jako współorganizator wydarzenia Miasto Sopot przesłało zdjęcia i link, gdzie zamieszczono informację związaną z tym wydarzeniem:

Na zdjęciu, min. Prezydent Sopotu – Jacek Karnowski.

https://www.sopot.pl/aktualnosc/9442/tydzien-bialej-wstazki-powiedz-nie-przemocy-wobec-kobiet

MOPS w Tczewie – grupa Panów, zdjęcie poniżej:

Link do zdjęcia Panów z Gminy Wejherowo – Zapraszamy do nich na stronkę https://www.facebook.com/WejherowoGmina/photos/pcb.5181936065153376/5181947148485601

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki – ZAPRASZAMY!!

Z A P R O S Z E N I E 

DO UDZIAŁU W

II POMORSKIM TYGODNIU BIAŁEJ WSTĄŻKI

1–7 grudnia 2021 r.

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam mężczyzn – mieszkańców woj. pomorskiego do aktywnego udziału w wydarzeniu.

Zachęcamy do przypięcia podczas tygodnia 1-7 grudnia 2021 r. białej wstążki oraz o opublikowanie  wykonanego zdjęcia na Instagramie i Facebooku z #stopprzemocywobeckobiet lub przesłanie na adres Fundacji „Wschodzące Słońce”: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl

Wyrazicie Panowie w ten sposób Wasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet i zadeklarujecie, że zawsze będziecie reagować, kiedy będziecie świadkami takich zdarzeń. Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 r. postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek, zamordowanych 06.12.1989 r. w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę. Sam nie dostał się na studia politechniczne i obwiniał o to kobiety. Uważał, że nie powinny one studiować na wydziałach nauk ścisłych/technicznych.

Zapraszamy też chętnych do udziału w panelu dyskusyjnym pn. „Głos i rola mężczyzn w systemie przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet”, który zostanie przeprowadzony w formie online dnia 7 grudnia br. w godz. 10:00 – 12:00.

Udział w panelu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane zapraszam do zgłaszania się do udziału w formie elektronicznej  na adres: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl ; tel. 605 071761.

O zabranie głosu, podczas wydarzenia, poprosiliśmy mężczyzn – psychologów udzielających pomocy kobietom doznającym przemocy oraz pracujących ze sprawcami, specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z doświadczeniem prowadzenia grupowych zajęć dla osób stosujących przemoc oraz sędziego karnistę. (więcej o prelegentach – poniżej)

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami. Dajcie Panowie temu wyraz poprzez aktywny udział w II Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.

Grażyna Rymaszewska

Zarządca Fundacji „Trzeźwość”

Materiał konferencyjny oraz artykuł – Małgorzaty Tomanik

Realizacja projektu współfinansowanego przez Woj. Pomorskie.

Szanowni Państwo! Zamieszczamy materiał konferencyjny oraz artykuł autorstwa Małgorzaty Tomanik z Kanady, naszego specjalisty od FASD.

Partner wspierający realizacją projektu oraz Kampanię STOP FAS
Partner wspierający realizację projektu oraz Kampanię STOP FAS
Działania problematyki FASD prowadzone w ramach Kampanii STOP FAS.

II Pomorski Tydzień Białej Wstążki 01.12-07.12.2021 r.

Patronat honorowy wydarzenia.

Szanowni Państwo, już 1 grudnia 2021 r ruszamy z obchodami II Pomorskiego Tygodnia Białej Wstążki. Tym razem współorganizatorem jest oprócz Fundacji Trzeźwość z Gdyni, także Urząd Miasta Sopot. Wkrótce zamieścimy więcej informacji.

Natomiast realizacja projektu dotyczącego Spektrum Płodowego Zaburzenia Alkoholowego (FASD), współfinansowanego przez Województwo Pomorskie potrwa jeszcze do 15 grudnia- wkrótce też obiecane materiały.

UWAGA! USTERKA TECHNICZNA – problem odtworzenia konferencji.

Szanowni Państwo, niestety z powodów technicznych musieliśmy na czas nieokreślony zawiesić umieszczony na kanale YouTube film – konferencję z 24.09.21 r. (współfinansowaną przez Woj. Pomorskie, w ramach realizacji projektu).Do czasu usunięcia usterki -udostępniony materiał konferencyjny p. Agnieszki Hartung pn. „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FASD” znajduje się na stronie Kampanii STOP-FAS: www.stop-fas.pl

Partner projektu
Partner projektu

Partner projektu
Projekt realizowany w ramach Kampanii Społecznej w której uczestniczymy od 2014 r

Ponownie można wysłuchać konferencję z dn. 24.09.21 r.!!!

Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą, dzięki Fundacji PROSPEKT – naszego partnera – poniżej zamieszczamy nagraną i dostępną na kanale YouTube konferencję z dnia 24.09.21 r., która to odbyła się w ramach VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD, podczas realizowanego przez Fundację „Wschodzące Słońce” zadania publicznego, współfinansowanego przez Woj. Pomorskie.

KRZYWDZENIE DZIECI W RODZINIE – artykuł, gorąco polecamy

Dr Grażyna Rymaszewska (psychiatra)

KRZYWDZENIE   DZIECI  W  RODZINIE

Definicja:

Wg D. Gila krzywdzenie dziecka to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa oraz każdy rezultat tego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Rodzaje krzywdzenia

  • Zaniedbywanie potrzeb fizycznych.
  • Zaniedbywanie i krzywdzenie emocjonalne.
  • Przemoc fizyczna.
  • Wykorzystywanie seksualne.

Przedstawiona powyżej definicja odnosi się m.in. do krzywdzenia dzieci w rodzinie.

W rozważaniach nad krzywdzeniem dzieci istotne jest założenie, że odpowiedzialność za ukształtowanie prawidłowej lub krzywdzącej relacji leży zawsze po stronie rodzica.

Czasami może on mieć trudności z zaakceptowaniem i poradzeniem sobie z pewnymi cechami charakteru swojego dziecka, jego wyglądem lub zachowaniem. W takiej sytuacji rodzic powinien jednak szukać dla siebie pomocy, a nie reagować w sposób krzywdzący dziecko i obarczać je odpowiedzialnością za swoje zachowanie.

Niektóre dzieci krzywdzone są przez oboje rodziców. Inne krzywdzi bezpośrednio jeden z rodziców, drugi zaś nie potrafi dziecka ochronić.

Często dziecko doświadcza jednocześnie różnych form zaniedbania i krzywdzenia.

Zaniedbywanie fizycznych potrzeb dziecka niemal zawsze łączy się z zaniedbywaniem jego potrzeb emocjonalnych.

W jednym z badań, w którym krzywdzenie emocjonalne mierzono osobno, występowało ono w 90% przypadków  fizycznego krzywdzenia i zaniedbywania dzieci.

Trzeba jednak podkreślić, że niektóre dzieci doświadczają wyłącznie zaniedbania lub krzywdzenia emocjonalnego.

W literaturze przedmiotu można znaleźć opinię, że ten rodzaj krzywdzenia może być nawet bardziej szkodliwy dla rozwoju dziecka niż krzywdzenie fizyczne lub nadużycie seksualne.

Więcej w artykule:

Info – Konferencja 24.09.2021 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego
Partner / współorganizator VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD

Wkrótce zamieścimy na naszej stronie oraz stronie www.stop-fas.pl nagraną konferencję „Pomoc dzieciom i nastolatkom z FASD oraz ich rodzicom i opiekunom” przeprowadzoną 24.09.21 r. Dodatkowo (wkrótce) film o rozwoju prenatalnym człowieka – i wpływu alkoholu na jego rozwój -opracowany przez prof. Cichorek – Gdański Uniwersytet Medyczny

Partner społeczny – m..in obsługa techniczna konferencji, ale i aktywizacja osób z FASD na rynku pracy – więcej info wkrótce !
Partner merytoryczny projektu realizowanego, w tym: VIII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD, strony Kampanii STOP FAS www.stop-fas.pl