Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

O Fundacji: dane, kontakt, sprawozdania

Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” została powołana aktem notarialnym dnia 8 listopada 2011 r. przez Małgorzatę i Sławomira Słowik oraz Mariusza Ruszkowskiego.

Dnia 16 grudnia 2011 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405669; NIP 957-106-32-92; REGON 221577642.

Celem Fundacji jest służba dziecku i rodzinie, w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, wiedzę z zakresu nauk o rodzinie oraz doświadczenie i metodykę polskiego harcerstwa, a w szczególności wspieranie wychowania dzieci w ich rodzinach biologicznych, adopcyjnych i zastępczych oraz promocja małżeństwa i rodziny, a także kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa.

Z dniem 05 maja 2020 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Skład Zarządu:

 1. Prezes – mgr Mariusz Ruszkowski – licencjat z Nauk o Rodzinie o spec. Kurator i Mediacje Rodzinne; mgr pedagogiki o spec. Pedagogika Rodziny, współzałożyciel Fundacji dla Dziecka i Rodziny „WSCHODZĄCE SŁOŃCE”; wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach działalności harcerskiej
 2. Wiceprezes – mgr Elżbieta Tessmer – mgr pedagogiki o spec. Oligofrenopedagogika. Praca z małymi dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną ,  praca w domach dziecka oraz kilkuletnie prowadzenie domu dziecka i współpraca z rodzinami tych dzieci, opiekun prawny kilkorga dzieci i ścisła współpraca z sądami i kuratorami.

Zarząd Fundacji jest organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu (§ 12, pkt. 4). Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu (§ 13,pkt. 4).

Organ kontrolny: Komisja Rewizyjna (§ 14, pkt. 1), dwuosobowa:

 1. Przewodniczący – Robert Szych
 2. Członek Komisji – Jakub Wolski

Rada Programowa zwana dalej Radą, składa się z trzech do ośmiu członków i jest organem o funkcji doradczej, merytorycznej Fundacji (§ 10,pkt. 1). Rada Programowa nie jest organem zgłoszonym do KRS. W jej skład wchodzą:

 • mgr Elżbieta Tessmer, pedagog – Przewodnicząca Rady; Wiceprezes Zarządu Fundacji;
 • dr Marcin Szulc prof. UG, psycholog (więcej w rubryce Nasi specjaliści);
 • mgr Małgorzata Tomanik, pedagog, spec. z Kanady  (więcej w rubryce Nasi specjaliści);
 • mgr Mariusz Ruszkowski – pedagog, Prezes Zarządu Fundacji;
 • lic. Marek Kaczeński – mediator, specjalista d.s. małżeństw i rodziny
 • inż. Tomasz Maciejewski
 • Radosław Kostro – rodzic, wychowuje wraz z żoną czwórkę dzieci z FASD
 • Bartosz Majewski – rodzic dziecka z FASD

Kontakt (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych  tzw. „Pałac Ślubów”):

Polska, woj. pomorskie, 80-236 Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 5
mail: fundacja@wschodzaceslonce.org.pl ; oraz tel. +48 605-071-761
Księgowość prowadzona przez profesjonalne biuro rachunkowe (zmiana w marcu 2020 r.): Fundacja IDEOTEKA , al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, (siedziba Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych) tel. 503-123-700; mail: ideoteka.ngo@interia.pl; NIP 957 106 87 05.

UWAGA: Fundacja posiada następujące dwa konta bankowe:

 1. Konto bieżące (główne), nr.:  53 1750 0012 0000 0000 2710 1046  BNP Paribas Bank Polska S.A ( od 02 listopada 2018 r. BNP Paribas przejął podstawową działalność Raiffeisen Bank Polska S.A, ale numer konta pozostał bez zmian).  Konto na które można wpłacać 1 % podatku lub inne darowizny z wyłączeniem wpłat dotyczących pomocy dla dzieci z Pakistanu.
 2. Konto pomocnicze nr: 98 1750 0012 0000 0000 4102 6235 BNP Paribas Bank Polska S.A jest to konto  przy koncie bieżącym (głównym)  w BNP Paribas i przeznaczone tylko do wpłat na zbiórki publiczne lub inne cele określone i ogłoszone publicznie przez Zarząd Fundacji. Z dniem 19 stycznia 2021 r. na konto przyjmowane są tylko wpłaty związane z pomocą dla dzieci z Pakistanu – projekt „Latarnia w ciemności”.

Sprawozdania: 2020 – Sprawozdanie merytoryczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content