Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

Klub Seniora “PRZYSTAŃ”

Szanowni Państwo!

W wyniku różnych działań naszej Fundacji, Zarząd, które zapoczątkowały znajomość i współpracę z grupą wiekową Seniorów, zdecydowano się na powołanie 02 marca 2023 r. Klubu Seniora “PRZYSTAŃ”. Prezesem Klubu został p. Jerzy Żbikowski – który od jesieni ’22 jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. Tele-opieki (wkrótce więcej o tym nowym działaniu naszej fundacji).

Zapraszamy Seniorów do naszego Klubu!

Wyciąg z Regulaminnu Klubu Seniora

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych .
  2. Definicja pojęcia „senior” wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla pewnego etapu życia człowieka.
  3. Do Klubu Seniora mogą być  przyjęte osoby, które ukończyły 50 lat życia, są obywatelami Polski oraz złożyły pisemną  deklarację uczestnictwa w  Klubie Seniora.
  4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

Kontakt bezpośredni do Prezesa Klubu:

klubseniora@wschodzaceslonce.org.pl

Poniżej zdjęcia z otwarcia naszej Poradni Rodzinnej “PRZYSTAŃ” na którym padł pomysł, aby powołać właśnie ten Klub Seniora:


Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, oferuje System Zdalnej Telemedycznej Opieki Seniorów i Osób Samotnych.

System Zdalnej Telemedycznej Opieki Seniorów i Osób Samotnych. Zdalna Telemedyczna Opieka, to podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego Seniorów oraz innych
osób samotnych, w tym mieszkających na wsi i w małych miejscowościach, oddalonych od stacjonarnej
opieki medycznej.

Zdjęcie opaski i breloczka do zdalnej telemedycznej opieki

Więcej o ofercie telepomocy znajdziesz klikając w ten link.

Skip to content