Archiwa autora: admin

ŚWIATOWY DZIEŃ FASD! W CIĄŻY NIE PIJĘ!!!

 

 

W tym dniu, jakim jest 09 września, przypominamy (i nie tylko My, bo i inne organizacje Polskie i Światowe), że warto zaplanować ciążę i NIE pić/spożywać alkoholu!!  Spożycie nawet nie wielkiej ilości dawki alkoholu może zaszkodzić!!

FASD stanowi spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych, obejmujących funkcjonowanie
psychiczne, fizyczne, intelektualne oraz behawioralne danej jednostki (Streissguth & O’Malley, 2000).

 

 

 

Trochę z historii by przypomnieć od kiedy świat interesuje się tym problemem…..

Pierwsze naukowe doniesienia na temat szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży
zostały opublikowane przez francuskiego pediatrę P. Lemoine w 1968 r. Następnie w 1973 r., dwaj
amerykańscy lekarze: K.L. Jones oraz D.W. Smith opisali zespół objawów charakterystycznych dla
dzieci z prenatalną ekspozycją na alkohol.

 

W Polsce mamy 2020 r. – i dalej brakuje ustaw i innych dokumentów prawnych uwzględniających tą problematykę. Ale gdy mówi się o tym głośno to wszyscy współczują i uważają, że jest to ważny problem, współczują…… no i to wszystko…… chociaż w 2016 r. problem FASD został uwzględniony w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020! Tylko, że w praktyce nic to nie daje,,,,,poradnie psychologiczno-pedagogiczne NIC nie mogą zrobić dla dzieci w oświacie, bo potrzebuję NIE informacji a praktycznych przepisów zapisanych w ustawie i rozporządzeniach….tak i placówki zdrowia też nic nie zrobią, min. diagnozy …..

I na koniec ciekawostka..

09.09.2020 r. – Światowy Dzień FASD

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem FASD, nasza specjalistka od FASD z Kanady p. Małgorzata Tomanik przesłała list (poniżej). Niedługo też zamieścimy info o zbliżających się dwóch wydarzeniach związanych z tą problematyką, których jesteśmy współorganizatorami.

„Idzie nowe! Jan Uphagen wita dwór” 18.08.2020 r.!!

Prezes Jerzy Boczoń otwiera imprezę

 

Prezes Boczoń z Magdą Adamowicz – europosłanką

Dnia 18.08.2020 r. odbyła się impreza na którą zostaliśmy zaproszeni a zorganizowana została przez Fundację RC https://www.facebook.com/FundacjaRC/  z okazji odnowienia swojej siedziby, czyli Dworu Uphagena – dla wielu znanego pod nazwą „Pałac Ślubów” a dla naszej Fundacji to też adres siedziby. I dlatego też tam byliśmy.

Było około 130 gości, w tym radni m. Gdańsk, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i europosłanka Magdalena Adamowicz – która swego czasu związana była z tym miejscem, z Fundacją RC.

Magdalena Adamowicz – europosłanka – słowo na otwarcie.

Ale więcej o imprezie, o osobach zaproszonych  poczytamy na: https://dziennikbaltycki.pl/gdansk-fundacja-rc-prezentuje-odnowiony-dwor-uphagena-prace-w-domu-organizacji-pozarzadowych-trwaly-16-lat/ar/c1-15134276?fbclid=IwAR3_4XU9MvKtAw2AJfMCQZddE_-799brO50G2QB1bEsZJFuNdZ0ggt0WcPs

Jeden z występów grupy teatralnej.

 

Ujęcie występu teatralnego – jednego z wielu.

Ilona Kaczeńska – wraz z mężem Markiem działa na rzecz Małżeństw – na zdjęciu z Prezesem Fundacji Wschodzące Słońce.

Fundacja RC, czyli Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych działa od 1993 r.! Ich działaniem jest kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych oddolnych inicjatyw obywatelskich służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

By dowiedzieć się więcej o Fundacji RC i ich działaniach, proponujemy kliknąć w poniższy link: http://fundacjarc.org.pl/

 

COVID -19, czyli wywiad na portalu Dziennika Bałtyckiego

Poniżej zamieszczamy link do artykułu zamieszczonego na portalu internetowym Dziennika Bałtyckiego – czyli rozmowa naszego specjalisty od uzależnień dr Marcina Szulca prof.UG z dziennikarką p. Dorotą Abramowicz dotycząca obecnej sytuacji związanej z epidemią spowodowaną wirusem zwanym COVID – 19 – a właściwie całej dyskusji panującej w społeczeństwie:Jest zagrożenie, czy też go nie ma?

 Zapraszamy!

https://dziennikbaltycki.pl/covidsrovid-czyli-epidemia-w-kraju-w-ktorym-nie-ufa-sie-wladzy-a-opinie-na-temat-wirusa-kelnera-i-profesora-medycyny-waza-tyle/ar/c1-15114332?fbclid=IwAR2iNkh7wpNkvVCJdcQ439ElR0fxDASSen_UIBuGDxF8X4viEtdLgC78fak

Więcej o naszej działalności na FB!

Szanowni Państwo!

Prosimy obserwować nasz profil na FB: https://www.facebook.com/Fundacja-dla-Dziecka-i-Rodziny-WSCHODZ%C4%84CE-S%C5%81O%C5%83CE.

Zamieszczamy tam na bieżąco różnego rodzaju informacje o naszej działalności, porady ze strony naszego specjalisty Natalii Panek – Kilanowskiej (tzw. Mobilnego Terapeuty) a także o zaprzyjaźnionych organizacjach (BISER, Fundacja RC, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTSM przy SP 49 w Gdańsku i innych).

Więcej o poradach Mobilnego Terapeuty więcej na: FB https://www.facebook.com/Mobilny-Terapeuta oraz na www.https://mobilnyterapeuta.wordpress.com/

Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIO) NIW- konsultacje społeczne.

Poniżej informacja o zaproszeniu do konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych, administracji publicznej i innych zainteresowanych.

Szanowni Państwo,
Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem FIO jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.
Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+ oraz wprowadzenie w nim zmian zmierzających do tego by jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców. 
W ramach badania odbędą się spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnegohttps://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konsultacji najpóźniej 5 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału w konsultacji zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym. Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona; z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-maila.papis@questionmark.pl.
Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.
Zachęcamy do rozpowszechnienia powyższej informacji (przesłania mailowego, umieszczenia na stronie internetowej lub portalu społecznościowym facebook). 

Z poważaniem
Magdalena Bialuska

Question Mark
al. 1 Maja 9 lok. 4,
90-717 Łódź
tel. 694486556
m.bialuska@questionmark.pl

www.questionmark.pl

Rekomendacje z debaty 19.12.2019 r. dotyczącej FASD!

 

 

źródło pl.aleteia.org

Publikujemy rekomendacje po debacie na temat Rodziców dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych przeprowadzonej w ramach projektu DEBATY OBYWATELSKICH PERYFERIÓW współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Wnioski i rekomendacje – subiektywna ocena moderatora:
1) Brak właściwych regulacji prawnych dotyczących problematyki FASD.
2) Brak odpowiedniego kształcenia pedagogicznego i psychologicznego na poziomie szkolnictwa wyższego w zakresie problematyki FASD.
3) Brak odpowiednich Polskich, głównie medycznych badań nad problematyką FASD.
4) Brak odpowiedniej literatury dotyczącej FASD na poziomie wiedzy państw wiodących w tym problemie, tj. USA i Kanada przeznaczonej m.in. dla rodziców.
5) Niedofinansowanie diagnozowania i działań terapeutycznych w sferze FASD przez instytucje powiatowe.
6) Zbudowanie systemu współpracy instytucji powiatowych, oświatowych, i rodziców w ramach POWIATOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU FASD.
7) Zbudowanie jako nowej formy współdziałania Koalicji Społecznej Rodziców z Dziećmi FASD – jako wsparcia dla działań organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów FASD.
8) .Stworzenie regionalnego systemu szkolenia, procedur i metod postępowania z dzieckiem z FASD dla pracowników oświaty, opieki społecznej oraz rodziców.

 

Więcej o pozostałych debatach na

Oferty naszych specjalistów

Zapraszamy do skorzystania z ofert naszych specjalistów, tj. dr Marcina Szulca prof. UG, psychologa, mgr Anny Blokus – Szkodzińskiej, pedagoga, oligofrenopedagoga, wykładowcy akademickiego U.G  oraz mgr Natalii Panek – Kilanowskiej, pedagoga, terapeuty.

Oferty zajęć zamieszczone są w zakładce: OFERUJEMY.