Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pozarządowej. Możesz przekazać nam swój 1% KRS: 0000405669 Podaruj 1%

Kampania “STOP FAS”

Szanowni Państwo. W ramach naszej prowadzonej kampanii ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie online, które poprowadzi prof. Robert Śmigiel, dn. 24 listopada, o godz. 12. Obowiązuje zgłoszenie mailowe, tj. znaczy na adres fundacja@wschodzaceslonce.org.pl prosimy o wysłanie danych: imię i nazwisko, zawód/instytucja oraz miejscowość wraz z gminą/powiatem. Webinarium przeznaczone jest głównie dla lekarzy, pielęgniarek/położnych, fizjoterapeutów; współfinansowane jest przez Woj. Pomorskie, w ramach realizacji zadania publicznego.

Prof. Robert Śmigiel – specjalista pediatrii, pediatrii metabolicznej, neonatologii i genetyki klinicznej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. W 2014 r. był na konferencji organizowanej przez naszą fundację w Chmielnie, w ramach I Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS/FASD, współfinansowanej po raz pierwszy w ramach konkursu przez Woj. Pomorskie; poniżej zdjęcie z 2014 r., konferencja w Chmielnie.

Szanowni Państwo! Już po konferencji – krótkie info w zakładce: X Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD. Natomiast materiały konferencyjne znajdą Państwo – pod koniec listopada na stronie www.stop-fas.pl ; którą od maj 23 r. zarządzamy.

Mariusz Ruszkowski

Prezes Zarządu

Fundacji “Wschodzące Słońce”

Konferencja- tak było 22 września 2023 r.:

Program konferencji naukowej pn. “Zdrowie psychiczne nastolatka z FASD”

9:30 – 10:00 Rejestracja, stacjonarnie i online

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

10:15 – 11:15 mgr Małgorzata Tomanik/Kanada: „Nastolatek z FASD w szkole.”

11:15-12:15 dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka „Nastolatek z FASD w domu.”

12:15-13:00 Przerwa kawowa/poczęstunek

13:00-14:00 Dyskusja panelowa:

mgr Łukasz Franków – konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;

dr n. med. Agata Cichoń-Chojnacka – lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny, hipnoterapeuta, członek International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professionals (IACAPAP) oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Kierownik Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD

mgr Małgorzata Tomanik/Kanada – Key Worker FASD, szkoleniowiec FASD, prywatna praktyka w ramach swojej prywatnej Poradni Rodzinnej.

14:00-14:30 Zakończenie, podsumowanie konferencji.

09.09.2023 r . – Światowy Dzień FASD!

Dziś, w tym dniu zwracamy szczególną uwagę na problem jakim jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży – świadomie jak i też nieświadomie.

Szanowne Panie – najlepiej zaplanować ciążę by można było unikać produktów zawierających w swoim składzie alkohol, np. słodycze, leki lub suplementy (w tym preparaty do smarowania po ciele w celach leczniczych) a o spożywaniu szklaneczki zimnego piwa, małej lampki wina (jak to mawiano – na poprawę krążenia krwi) itd. to już należy zapomnieć. Wstrzemięźliwość od alkoholu zalecana jest też po urodzeniu dziecka – gdy karmimy naturalnie, ale i gdy sztucznym mlekiem to też warto wstrzymać się przez pewien okres.

Zadanie publiczne!!

W ramach Kampanii realizujemy w dniach 14.07.23 – 15.15.23 zadanie publiczne pn. “”W ciąży ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VIII” dofinansowane przez Woj. Pomorskie. Partnerami są: Malgorzata Tomanik “PARENTING PARADIGM” z Kanady; Fundacja “TRZEŹWOŚĆ” z Gdyni prowadzona przez p. dr Grażynę Rymaszewska (inicjatorkę tejże kampanii), Fundację RC – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska.W ramach zadania będziemy organizować X Pomorskie Obchody Światowego Dnia FAS/FASD. W tym roku konferencja naukowa w formule hybrydowej (stacjonarna + online) a po niej dyskusja z udziałem prelegentów i przedstawiciela Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdański odbędzie się 22 września, miejscem stacjonarnym jest nowa siedziba naszego partnera – Fundacji RC przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku – Oliwie. Więcej informacji, tj. tematykę, termin, prelegentów zamieścimy wkrótce też na stronie Kampanii. Partnerem/współorganizatorem X Pomorskich Obchodów jest Starostwo Lęborskie a Patronem Honorowym Mieczysław Struk Marszałek Woj. Pomorskiego.

Szanowni Państwo. Konferencja w formule hybrydowej. Miejscem stacjonarnym jest nowa siedziba naszego partnera (my jako Fundacja „Wschodzące Słońce” mamy u nich nasz adres siedziby) w Oliwie, ul. Wita Stwosza 23, 80-312 Gdańsk. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

https://www.google.com/maps/place/Wita+Stwosza+23,+80-312+Gda%C5%84sk/@54.4041782,18.5650373,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x46fd7531ed21cd2f:0xa094b6fd090eadf5!8m2!3d54.4041782!4d18.5650373!16s%2Fg%2F11c299tst6?entry=ttu

Dojazd komunikacją miejską: tramwaj 6, 12 z Gdańska, Dworzec PKP lub z Pętli tramwajowej przy Parku Oliwskim. Najlepiej wysiadać na przystanku: TETMAJERA, ewentualnie DERDOWSKIEGO – budynek znajduje się między tymi przystankami. Dodatkowo można skorzystać z tramwaju nr 5 – z przystanku Oliwa 01 lub od Politechniki Gdańskiej w kierunku Oliwy 01.

Można skorzystać z PKM i wtedy wysiąść należy na przystanku PKM STRZYŻA i tramwajami nr 5, 6 i 12 podjechać (kierunek Oliwa 01). Osoby, które będą korzystały z SKM – wysiadają na przystanku SKM OLIWA i muszą dojść do Parku Oliwskiego przy którym są przystanki tramwajów: 5, 6 i 12 (kierunek Nowy Port, Łostowice – Świętokrzyska, Ujeścisko).

Rejestracja polega na wysłaniu maila w którym należy podać:

Imię i nazwisko; zawód np. nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny lub rodzic/opiekun, miejscowość oraz gminę, powiat i województwo – zbieramy info dla celów statystycznych/sprawozdawczych a także  info w jakiej formie chcą Państwo uczestniczyć: stacjonarnie czy online.

Przy rejestracji na formułę online prosimy o podanie adresu mailowego – jeśli będzie inny niż ten z którego przyszło zgłoszenie.

UWAGA: przy formule online osoby, które będą korzystać z jednego komputera proszone są (jeśli to możliwe) zgłoszenie zbiorowe: dane jak wyżej i info, że będą na jednym podłączeniu.

Na życzenie wystawiane będą zaświadczenia – można w zgłoszeniu napisać informację.

UWAGA: W miejscu w którym odbywać się będzie konferencja jest bezpłatny parking samochodowy – na koło 10-15 samochodów – przy zgłoszeniu prosimy podać info.

Info o KAMPANII STOP FAS (FASD) – zapraszamy!

FASD czy FAS?

Małgorzata Tomanik

           W światowej literaturze FASD rozpatrywane jest jako wrodzona wada rozwojowa spowodowana ekspozycją płodu na alkohol. Badania naukowego bezspornie dowiodły teratogeniczne działanie alkoholu, które może spowodować spektrum zaburzeń rozwojowych, intelektualnych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele terminów określających różnorodność płodowych zaburzeń poalkoholowych. Zaliczano do nich zarówno terminy nie diagnostyczne np. Płodowy Efekt Alkoholowy (FAE), jak też diagnostyczne np. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), częściowy Płodowy Zespół Alkoholowy (pFAS) bądź Neurorozwojowe Zaburzenia Zależne od Alkoholu (ARND).

          Rozbudowana terminologia powodowała dezorientację wokół diagnozy FASD. Na początku lat 2000 pojawiły się opinie wskazujące na brak jednoznacznego terminu, który obejmowałby wszystkie jednostki diagnostyczne. Zaproponowano nowy, nie diagnostyczny termin, Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorder), którym zaczęto określać zespół wszystkich objawów fizycznych, psychologicznych, behawioralnych, oraz zaburzeń kompetencji społecznych o umiarkowanym albo silnym natężeniu, które mogą wystąpić u dzieci kobiet spożywających alkohol w czasie ciąży (Streissguth & O’Malley). Definicja ta podkreśla fakt, że powinniśmy zwrócić uwagę na szerokie spektrum zaburzeń układu nerwowego i deficytów rozwojowych a nie tylko na obecność bądź brak cech fizycznych u osób z FASD.

         Termin ten szybko został przyjęty w środowiskach laickich i zawodowych w USA, Kanadzie i Australii a następnie przez WHO. Natomiast osoby z różnymi prezentacjami prenatalnej ekspozycji na alkohol zostały uwzględnione i włączone do systemu opieki. W 2015 r.  określenie FASD urosło do rangi jednostki diagnostycznej w kanadyjskim systemie. 

       Termin FAS w nazwie Kampanii Społecznej „STOP FAS” jest nazwą już symboliczną. Będziemy używać terminu FASD pisząc i omawiając problemy związane z tym zagadnieniem.

 Więcej informacji na temat rozwoju terminologii FASD na stronie:


Co to jest FASD?

Film objaśniający zagadnienie, czym jest FASD.

więcej o Kampani “STOP-FAS” znajdą państwo na stronie: http://stop-fas.pl

Nowy partner Kampanii – a z nami związana jest p. Natalia już od 2012 r.! (więcej w zakładce Nasi specjaliści)

Skip to content